Przyszłość rynku podnośników wysięgnikowych

| Gospodarka Aktualności

Globalny rynek podnośników wysięgnikowych w 2021 roku osiągnął wartość 10 mld dolarów, a w 2030 wzrośnie do 18 mld dolarów, co oznaczać będzie stabilny średni coroczny wzrost przekraczający 6%, jak przewiduje Grand View Research. Prognoza ta ucieszy dostawców tych urządzeń, doświadczonych podczas pandemii, która spowodowała opóźnienia projektów, anulowanie zamówień oraz zakłócenia w łańcuchach dostaw u ich największych odbiorców, czyli branży budowlanej, transportowej i logistycznej.

Przyszłość rynku podnośników wysięgnikowych

Odwrócenie się tego trendu w kolejnych latach będzie możliwe dzięki spodziewanemu wzrostowi aktywności w sektorze budowlanym i w infrastrukturze. Sprzyjać temu będzie także rozwój branży transportu i logistyki dzięki rosnącej sprzedaży elektronicznej i ogólnie większej aktywności handlu w skali globalnej. Głównym wyzwaniem będzie brak wykwalifikowanych pracowników do obsługi podnośników tego typu.