Stabilny wzrost rynku komponentów do stref zagrożonych wybuchem

| Gospodarka Obudowy, złącza, komponenty

Według Markets and Markets wartość globalnego rynku komponentów do użytku w strefach zagrożonych wybuchem zwiększy się z 10 mld dolarów w 2023 roku do 14 mld dolarów w 2028, co oznaczać będzie umiarkowany średni wzrost co roku o ponad 6%. Sprzyjać mu będzie przede wszystkim zaostrzanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa w zakładach przemysłowych i rosnące zapotrzebowanie na tytułowe komponenty w branżach naftowej, chemicznej, spożywczej, farmaceutycznej i energetycznej.

Stabilny wzrost rynku komponentów do stref zagrożonych wybuchem

Wśród czynników hamujących wymienić można natomiast duży koszt zakupu i niespójność norm obowiązujących w różnych częściach świata. W okresie objętym analizą największy udział w tytułowym rynku będzie miał przemysł naftowy, ze względu na rodzaj komponentu – dławiki kablowe, zaś pod względem geograficznym najszybciej będzie się zwiększać popyt w Ameryce Północnej.