Energa modernizuje GPZ-ty

| Gospodarka Zasilanie, aparatura nn

Energa-Operator zmodernizuje stacje elektroenergetyczne w Kętrzynie oraz Braniewie. W ramach unowocześniania tych GPZ-ów (Głównych Punktów Zasilania) nastąpi m.in. wymiana obecnie użytkowanych transformatorów o mocy 16 MVA na urządzenia o mocy 25 MVA oraz mostów średniego napięcia od stanowisk transformatorów mocy do rozdzielnicy SN. Dzięki temu zwiększy się potencjał przyłączeniowy dla OZE, zmniejszą się straty w przesyle energii elektrycznej i poprawi bezpieczeństwo jej dostaw. Wartość inwestycji przekracza 13 mln zł. Termin jej realizacji wyznaczono na koniec tego roku.

Energa modernizuje GPZ-ty