Rekordowy wzrost na rynku AI w systemach wizyjnych

| Gospodarka Przemysł 4.0

Wartość globalnego rynku sztucznej inteligencji w systemach wizyjnych zwiększy się z 17 mld dolarów w 2023 roku do ponad 45 mld dolarów w 2028, co oznaczać będzie rekordowy średni wzrost o ponad 21% rocznie, prognozuje Markets and Markets.

Rekordowy wzrost na rynku AI w systemach wizyjnych

Napędzać go będą: postępująca automatyzacja i dążenie do wzrostu wydajności produkcji, nowe zastosowania systemów wizyjnych w rolnictwie i logistyce, zwiększanie ich dokładności dzięki rozwojowi algorytmów głębokiego uczenia, dostępności dużych zbiorów danych treningowych oraz większych mocy obliczeniowych, a także mniejsze opóźnienia dzięki rozwojowi przetwarzania brzegowego. Głównymi czynnikami hamującymi będą z kolei duży koszt i ograniczone zaufanie do rozwiązań wizyjnych opartych na AI.

Największy udział w tytułowym rynku będzie miał segment oprogramowania. W segmencie sprzętowym najszybciej popyt będzie rósł na procesory graficzne. Największym rynkiem systemów wizyjnych bazujących na sztucznej inteligencji będzie Ameryka Płn., zaś najszybciej popyt na nie będzie rósł w regionie Azji i Pacyfiku.