Wzrośnie popyt na egzoszkielety

| Gospodarka Aktualności

Wartość globalnego rynku egzoszkieletów zwiększy się z 334 mln dolarów w 2022 roku do ponad 1 mld dolarów w roku 2030, co oznaczać będzie zauważalny średni wzrost o prawie 17% rocznie, prognozuje Grand View Research. Sprzyjać mu będzie przede wszystkim starzenie się społeczeństw i rosnąca liczba wypadków drogowych oraz udarów mózgu.

Wzrośnie popyt na egzoszkielety

W 2022 roku największy udział w tytułowym rynku miały egzoszkielety wyposażone w napęd, na które również w przyszłości będzie rósł popyt. Najszybciej w okresie objętym analizą będzie się jednak rozwijał segment urządzeń pasywnych, dzięki rosnącej liczbie innowacyjnych produktów tego typu wprowadzanych na rynek. W roku 2022 najpopularniejsze były egzoszkielety kończyn dolnych, w przyszłości najszybciej będzie jednak rósł popyt na przeznaczone dla górnej części ciała.

Dotychczas głównym odbiorcą tytułowych urządzeń był sektor ochrony zdrowia, w przyszłości natomiast coraz szybciej będą się one upowszechniać w przemyśle, ponieważ zwiększają wydajność pracowników i zmniejszają liczbę wypadków przy pracy.

W 2022 roku głównym rynkiem zbytu egzoszkieletów była Ameryka Północna, a w przyszłości najszybciej będzie się on rozwijał w regionie Azji i Pacyfiku.