Stoen pozyskał unijne dotacje na Advanced Metering Infrastructure

| Gospodarka Pomiary

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał spółce Stoen Operator dotację na realizację części projektu "Zakup i montaż liczników zdalnego odczytu u klientów warszawskiej sieci dystrybucyjnej (część A)" realizowanego w ramach programu priorytetowego 4.7 "Zeroemisyjny system energetyczny Elektroenergetyka – Inteligentna infrastruktura energetyczna". Dofinansowanie z Funduszu Modernizacyjnego firma przeznaczy na zamontowanie u warszawskich odbiorców 174 tys. liczników zdalnego opomiarowania. Kwota dofinasowania wyniesie 60 mln złotych.

Stoen pozyskał unijne dotacje na Advanced Metering Infrastructure

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo Energetyczne, do końca 2023 roku minimum 15% odbiorców energii elektrycznej w Polsce ma być wyposażonych w liczniki zdalnego odczytu. Do końca roku 2028 takie liczniki ma mieć już 80% odbiorców.

- Do końca 2023 roku planujemy zainstalować liczniki zdalnego odczytu u 180 tys. odbiorców, co będzie wypełnieniem pierwszego kamienia milowego określonego w Ustawie "Prawo Energetyczne". W kolejnych dwóch latach będziemy zwiększać tę pulę ponad 2,5-krotnie – do końca 2025 roku około pół miliona naszych klientów powinno mieć inteligentne opomiarowanie. Dalsze etapy to ponad 800 tys. klientów wyposażonych w liczniki zdalnego odczytu na koniec 2027 roku, a do końca 2028 roku - niespełna milion. Pozyskana dotacja znacząco ułatwi finansowanie realizacji Programu AMI, co w efekcie przełoży się na sprawniejszą realizację zakładanych celów. Mamy nadzieję na ogłoszenie przez NFOŚiGW kolejnych programów dotacyjnych, które umożliwią objęcie nimi kolejnych lat realizacji Programu AMI – komentuje Jakub Tomczak ze spółki Stoen Operator.

Dotacja na rozwój infrastruktury inteligentnego opomiarowania jest drugim istotnym dofinansowaniem, które Stoen pozyskał od NFOŚ w bieżącym roku. W marcu stołeczny operator systemu dystrybucyjnego (OSD) sfinalizował podpisanie umowy o wsparcie w ramach projektu priorytetowego 4.6 "Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania samochodów elektrycznych", którego głównym celem jest rozbudowa sieci dystrybucyjnej na terenie dzielnicy Wawer. W efekcie wzrośnie tu potencjał przyłączania dodatkowych źródeł OZE i rozwinięta może być infrastruktura do ładowania pojazdów elektrycznych.

Program AMI wchodzi w II fazę

Warszawski OSD rozstrzygnął przetarg na dostawę i instalację kompletnej infrastruktury inteligentnego opomiarowania AMI na początku czerwca 2022 r. Dotyczył on opomiarowania z wykorzystaniem 180 tys. liczników zdalnego odczytu w technologii G3 PLC IDIS. Finalizacja projektu ma nastąpić do końca 2023 roku. Jednocześnie ruszyło postępowanie przetargowe na dostawy i usługi obejmujące Fazę II Programu AMI - spółka chce pozyskać kontrahentów, którzy dostarczą i zainstalują od połowy 2024 roku do końca 2026 ponad 400 tys. inteligentnych liczników w technologii G3 PLC IDIS. Urządzenia te będą się komunikować z wdrożonym w 2021 roku i rozwijanym autorskim systemem HES-NG. Rozwiązanie to już obecnie jest w stanie obsłużyć praktycznie każdy licznik zgodny z DLMS w komunikacji punkt-punkt oraz urządzenia w technologii G3 PLC IDIS.

źródło: Stoen Operator