Stoen Operator buduje model napowietrznych linii wysokiego napięcia

| Gospodarka Aktualności

Spółka Stoen Operator we współpracy z firmą Vimap realizuje projekt utworzenia trójwymiarowego modelu linii napowietrznych wysokiego napięcia. Sieć energetyczna skanowana jest przy użyciu helikoptera. Dane posłużą do monitorowania trudnodostępnych miejsc i zwiększania stabilności dostaw energii.

Stoen Operator buduje model napowietrznych linii wysokiego napięcia

Pierwszy etap skanowania linii przeprowadzono 1 października 2021 roku. Podczas jednego dnia pracy zmapowano 90 km sieci zlokalizowanej głównie we wschodniej części Warszawy. Kolejny oblot zaplanowany jest na drugą połowę 2022 roku.

Firma Vimap specjalizuje się w mapowaniu sieci elektroenergetycznych. Korzysta z różnych typów helikopterów wyposażonych w specjalistyczny sprzęt pomiarowy, a konfiguracja systemu zamontowanego na śmigłowcu jest zawsze dostosowana do celów projektu i rodzaju badanej infrastruktury. Dzięki raportom firmy Vimap warszawski operator skróci czas aktualizacji inwentaryzacji, a także zwiększy możliwości oceny stanu technicznego elementów będących poza zasięgiem wzroku pracownika terenowego, wykonywania analiz sieci dla zmiennych warunków (np. temperatury przewodów), a nawet tworzenia symulacji upadków drzew. Nie oznacza to jednak zaprzestania klasycznych oględzin przez pracowników, gdyż najlepszym rozwiązaniem jest ocena stanu technicznego urządzeń w modelu hybrydowym.

Do skanowania konfiguracji sieci i urządzeń w niej zabudowanych wykorzystywany jest system składający się z kilku urządzeń pomiarowych. Kamery rejestrują poszczególne elementy infrastruktury i wykonują szczegółowe zdjęcia, które następnie przetwarzane są przez oprogramowanie vMatic do zarządzania dostarczanymi danymi. Zapewnia ono wizualizację i integrację pozyskanych danych. Pozwala to na szybkie wykrycie usterek i nieprawidłowości mogących doprowadzić do awarii i przerw w dostawie energii elektrycznej. Dzięki zastosowaniu skaningu laserowego (lidarów) wykonywany jest model 3D linii oraz jej otoczenia. Korzystając z trójwymiarowego obrazu terenu, zdjęć oraz narzędzi do analizy, możliwe jest dokładne określenie miejsc, gdzie nie są spełnione normatywne wymagania odległości, np. do drzew bądź budynków.

Projekt skanowania linii napowietrznych wysokiego napięcia nie jest pierwszym tego typu przedsięwzięciem. Stoen Operator wykonywał już mapowanie linii napowietrznych średniego i niskiego napięcia z wykorzystaniem floty dronów. Znalazły one także zastosowanie w działalności Pogotowia Energetycznego.

źródło: Stoen Operator