Rynek robotów inspekcyjnych - prawie 5 mld dolarów w 2030 roku

| Gospodarka Roboty

Według Meticulous Research wartość globalnego rynku robotów inspekcyjnych będzie rosła w rekordowym tempie, o prawie 22% rocznie aż do 2030 roku, kiedy sięgnie 5 mld dolarów Sprzyjać temu będą: rosnąca potrzeba oceny integralności strukturalnej starzejącej się infrastruktury i kontroli jakości produktów, coraz większe koszty pracy oraz popularyzacja tego typu robotów w utrzymaniu ruchu.

Rynek robotów inspekcyjnych - prawie 5 mld dolarów w 2030 roku

Z kolei złożoność integracji robotów inspekcyjnych w niebezpiecznych środowiskach, a także duże koszty ich zakupu i utrzymania będą spowalniać ten rynek.

W 2023 roku w omawianym rynku najszybciej będzie rósł udział robotów mobilnych, największy zaś będą miały roboty do kontroli wizyjnej. Głównym odbiorcą będzie przemysł. Szybko będzie rósł popyt na usługi inspekcyjne. Największym rynkiem pod względem geograficznym będzie Ameryka Północna.