Rekord na rynku inteligentnych kontenerów

| Gospodarka Aktualności

Według Meticulous Research wartość globalnego rynku inteligentnych kontenerów będzie rosła o ponad 20% rocznie aż do 2030 roku, kiedy sięgnie 17 mld dolarów. Sprzyjać temu będzie głównie rosnąca potrzeba lepszej przejrzystości łańcucha dostaw, naciski na optymalizację logistyki i ograniczanie kosztów, rosnące obawy dotyczące bezpieczeństwa i autentyczności ładunków, a także wdrażanie nowych technologii, jak chmura, blockchain, AI czy Internet Rzeczy.

Rekord na rynku inteligentnych kontenerów

Największymi hamulcami będą duży koszt oraz problemy z infrastrukturą i łącznością w odległych lokalizacjach.

W 2023 roku w tytułowym rynku największy udział będzie miał segment oprogramowania. Będzie on również rósł najszybciej.

Najpopularniejsze będą kontenery do przewozu towarów niepsujących się, ze względu na rozwój branży e-commerce i transportu towarów konsumpcyjnych. Najszybciej będzie się jednak rozwijał segment kontenerów chłodniczych.

Głównym odbiorcą kontenerów inteligentnych będą branże handlu detalicznego i e-commerce, a pod względem geograficznym najszybciej popyt na nie będzie rosnąć w regionie Azji i Pacyfiku.