Rynek systemów automatyki sieci dystrybucji energii elektrycznej

| Gospodarka Zasilanie, aparatura nn

Według Grand View Research wartość globalnego rynku systemów automatyki sieci dystrybucji energii elektrycznej zwiększy się z 13 mld dolarów w 2015 roku do prawie 24 mld dolarów w 2025, co oznaczać będzie stabilny wzrost średnio o 6% rocznie. Napędzać go będą: rosnący popyt na energię elektryczną, rozwój smart grid, koncentracja przedsiębiorstw energetycznych na zmniejszeniu strat dystrybucyjnych i przesyłowych, konieczność wymiany przestarzałej infrastruktury dystrybucyjnej i przesyłowej, rozwój inteligentnych miast, popularyzacja automatyzacji produkcji oraz rozwój branży naftowej.

Rynek systemów automatyki sieci dystrybucji energii elektrycznej

Dotychczas największy udział w tytułowym rynku miała Ameryka Północna, z kolei w przyszłości najszybciej systemy automatyki dystrybucji energii elektrycznej będą upowszechniać się w regionie Azji i Pacyfiku. Większych inwestycji w okresie objętym analizą należy się też spodziewać w Ameryce Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie i w Afryce.