Europejski rynek uzdatniania wody i oczyszczania ścieków

| Gospodarka Aktualności

Wartość europejskiego rynku uzdatniania wody i oczyszczania ścieków wzrośnie średnio o 4% rocznie, aż do roku 2030, gdy przekroczy 170 mld dolarów, prognozuje Meticulous Research. Sprzyjać temu będą: rosnąca częstość występowania chorób przenoszonych przez wodę, zmniejszające się zasoby słodkiej wody, zaostrzanie przepisów dotyczących uzdatniania wody i rosnące zapotrzebowanie na energooszczędne i zaawansowane technologie w tym zakresie, zaś hamować - duże koszty instalacji, konserwacji i eksploatacji oraz brak infrastruktury do gromadzenia i przetwarzania ścieków.

Europejski rynek uzdatniania wody i oczyszczania ścieków

W 2023 roku i w przyszłości największy udział w tytułowym rynku będzie miał segment oczyszczania ścieków. W tym roku najpopularniejsze będą usługi eksploatacyjne i konserwacyjne, zaś w przyszłości segment kontroli procesów i automatyzacji. W 2023 roku głównym segmentem będzie komunalny, w kolejnych latach na znaczeniu zyska przemysłowy. Pod względem geograficznym największy udział w europejskim rynku oczyszczania wody i ścieków będą miały Niemcy, a w przyszłości najszybciej będzie się on rozwijać we Francji.