Przyszłość rynku systemów uzdatniania wody

| Gospodarka Aktualności

Według Grand View Research wartość globalnego rynku systemów uzdatniania wody przekroczyła w 2023 roku 38 mld dolarów. Największy udział miała w nim technologia odwróconej osmozy, instalacje w punktach poboru wody i segment mieszkaniowy.

Przyszłość rynku systemów uzdatniania wody

W kolejnych latach spodziewany jest wzrost tego rynku o ponad 8% rocznie aż do roku 2030, kiedy jego wartość sięgnie 67 mld dolarów. Napędzać go będą przede wszystkim rosnące niedobory słodkiej wody, obniżanie się poziomu wód gruntowych, inicjatywy rządowe dotyczące poprawy jakości wody, rozwój przemysłu, urbanizacja i upowszechnianie się technologii Internetu Rzeczy w monitorowaniu infrastruktury wodociągowej. W okresie prognozy najszybciej będzie się rozwijał segment systemów uzdatniania wody na potrzeby zastosowań komercyjnych - centra handlowe, biura, szkoły, hotele, przemysł.