Niewielkie ale stabilne wzrosty rynku CNC

| Gospodarka Aktualności

Wartość światowego rynku obrabiarek zwiększy się z 67 mld dolarów obecnie do 80 mld dolarów w roku 2028 (4% wzrostu rocznie). Sprzyjać mu będzie przede wszystkim upowszechnianie się automatyzacji i rosnąca masowa produkcja precyzyjnych komponentów. Głównymi czynnikami hamującymi będą duże koszty instalacji i konserwacji maszyn CNC oraz brak wykwalifikowanej kadry do ich obsługi. Największy udział w tytułowym rynku będą miały centra obróbcze, głównym odbiorcą będzie branża motoryzacyjna.

Niewielkie ale stabilne wzrosty rynku CNC