Tauron uruchomił nową farmę słoneczną

| Gospodarka Zasilanie, aparatura nn

Tauron zakończył pierwszy etap budowy farmy fotowoltaicznej w Mysłowicach-Dziećkowicach, która powstaje na zrekultywowanym składowisku odpadów paleniskowych. Dotychczas w obiekcie zainstalowano ponad 82,5 tys. paneli fotowoltaicznych o mocy 450 Wp każdy, co łącznie daje 37 MW, 140 inwerterów i 10 stacji transformatorowych pośrednich o napięciu 0,8/20 kV.

Tauron uruchomił nową farmę słoneczną

Farma będzie rocznie produkować 39 tys. MWh zielonej energii, co odpowiada zapotrzebowaniu na energię elektryczną 20 tys. gospodarstw domowych. Planowane są dalsze prace. Docelowo moc obiektu w Mysłowicach-Dziećkowicach ma wynieść 100 MW.