Rynek powłok przemysłowych

| Gospodarka Obudowy, złącza, komponenty

Według Markets and Markets wartość światowego rynku powłok przemysłowych zwiększy się w latach 2022-2028 z 108 do 130 mld dolarów, co oznaczać będzie stabilny średni wzrost co roku o ponad 3%. Napędzać go będzie przede wszystkim zaostrzanie przepisów dotyczących emisji lotnych związków organicznych - dzięki czemu odchodzi się od powłok rozpuszczalnikowych na rzecz ekologicznych alternatyw, takich jak powłoki wodorozcieńczalne i proszkowe - oraz rosnący popyt na rozwiązania, które wydłużają żywotność produktów i zmniejszają wymagania w zakresie ich konserwacji.

Rynek powłok przemysłowych

Głównym hamulcem będą natomiast trudności z uzyskaniem cienkich warstw powłok proszkowych.

W okresie prognozy najpopularniejsze będą powłoki na bazie żywic epoksydowych, cenione za dobrą przyczepność, właściwości chemiczne i mechaniczne, a także odporność na korozję. Pod względem geograficznym największy udział w tytułowym rynku będzie miał region Azji i Pacyfiku.