Rynek rozwiązań monitorowania stanu maszyn

| Gospodarka Aktualności

Wartość globalnego rynku rozwiązań monitorowania stanu maszyn zwiększy się z 3 mld dolarów w 2024 roku do prawie 5 mld dolarów w roku 2029, co oznaczać będzie umiarkowany średni wzrost co roku o 8%, prognozuje Markets and Markets. Napędzać go będzie przede wszystkim rozwój technologii transmisji bezprzewodowej, przetwarzania w chmurze oraz Big Data i uczenia maszynowego, które popularyzują się w dziedzinie konserwacji predykcyjnej.

Rynek rozwiązań monitorowania stanu maszyn

Głównymi czynnikami hamującymi będą z kolei brak zaufania do wyników diagnostyki maszyn w zestawieniu z własnym doświadczeniem ich operatorów oraz brak specjalistów właściwie interpretujących wyniki z systemów monitorowania stanu maszyn.

W okresie prognozy znaczący udział w tytułowym rynku będą miały techniki monitorowania drgań. Najszybciej będą się rozwijać segmenty oprogramowania i przetwarzania w chmurze. Głównym odbiorcą rozwiązań monitorowania stanu maszyn będzie branża lotnicza.