Rynek monitorowania stanu maszyn - 3,6 mld dolarów w 2026 roku

| Gospodarka Aktualności

Według Markets and Markets wartość globalnego rynku monitoringu stanu maszyn zwiększy się z 2,6 mld dolarów w 2021 roku do 3,6 mld dolarów w 2026, co oznaczać będzie stabilny średni coroczny wzrost o ponad 7%. Napędzać go będą głównie następujące czynniki: wzrost znaczenia zdalnej kontroli w związku z pandemią, rozwój bezpiecznych platform obliczeniowych w chmurze oraz łączności bezprzewodowej, popularyzacja predykcyjnego utrzymania ruchu, a także cyfryzacja w ramach inteligentnych fabryk.

Rynek monitorowania stanu maszyn - 3,6 mld dolarów w 2026 roku

Sprzyja temu także rozwój technologii uczenia maszynowego i możliwości w zakresie analizy dużych zbiorów danych, przyspieszających przetwarzanie danych generowanych w systemach monitorowania stanu maszyn. Głównymi czynnikami hamującymi będą natomiast sceptycyzm doświadczonych operatorów oraz trudności w integracji systemów monitoringu maszyn z pozostałymi wykorzystywanymi w danym zakładzie. Największy udział w tytułowym rynku będą miały rozwiązania online. Głównym użytkownikiem systemów monitorowania maszyn będzie przemysł naftowy.

Zobacz również