Rynek maszyn do kruszenia, przesiewania i obróbki minerałów

| Gospodarka Aktualności

Wartość globalnego rynku sprzętu do kruszenia, przesiewania i przetwórstwa minerałów zwiększy się z ponad 20 mld dolarów w 2020 roku do prawie 41 mld dolarów w roku 2032, co oznaczać będzie średni wzrost rocznie o 6% (wg Allied Market Research).

Rynek maszyn do kruszenia, przesiewania i obróbki minerałów

Sprzyjać mu będą: rosnący popyt na minerały metaliczne i niemetaliczne, postępująca urbanizacja - dzięki której rośnie liczba budów i projektów infrastrukturalnych, a także rozwój przemysłu motoryzacyjnego (aut elektrycznych) napędzający rozwój przemysłu wydobywczego oraz zapotrzebowanie na sprzęt górniczy. Ważne czynniki to także innowacje w tytułowych maszynach pod kątem obniżenia kosztów operacyjnych, większej wydajności, spadku emisji i upowszechnianie się wersji mobilnych.

Obecnie największy udział w rynku mają kruszarki, ale w przyszłości najszybciej będzie rósł segment przesiewaczy. Głównym odbiorcą tych urządzeń do tej pory była branża budowlana, ale w okresie objętym prognozą najszybciej popyt na nie będzie rósł w górnictwie. Najpopularniejsze będą sprzęty mobilne i używane.