Wojskowa Akademia Techniczna rekrutuje na studia cywilne

| Gospodarka Aktualności

Od 1 kwietnia 2024 r. Wojskowa Akademia Techniczna rekrutuje na studia cywilne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie. Chętni mogą rejestrować się w internetowym systemie do 22 lipca br.

Wojskowa Akademia Techniczna rekrutuje na studia cywilne

Studia cywilne (pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie) są studiami ogólnodostępnymi, bez żadnych zobowiązań wobec Ministerstwa Obrony Narodowej. Studia stacjonarne – zarówno pierwszego stopnia, jak i jednolite studia magisterskie – są bezpłatne.

Kierunki studiów na Wojskowej Akademii Technicznej

Studia prowadzone są na następujących wydziałach akademickich:

 • Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania (WLO WAT);
 • Cybernetyki (WCY WAT);
 • Elektroniki (WEL WAT);
 • Inżynierii Lądowej i Geodezji (WIG WAT);
 • Inżynierii Mechanicznej (WIM WAT);
 • Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa (WML WAT);
 • Nowych Technologii i Chemii (WTC WAT);
 • w Instytucie Optoelektroniki (IOE WAT).

WAT oferuje 24 kierunki studiów cywilnych I stopnia - licencjackich i inżynierskich - oraz 3 kierunki jednolitych stacjonarnych studiów magisterskich. Opisy kierunków: https://www.wojsko-polskie.pl/wat/kierunki-studiow-cywilnych/.

Po ukończeniu studiów I stopnia możliwe jest podniesienie kwalifikacji na studiach II stopnia. Zajęcia na studiach stacjonarnych prowadzone są 5 dni w tygodniu. Studia niestacjonarne realizowane są w systemie zjazdów - piątek po południu, sobota, niedziela – średnio dwa razy w miesiącu (10 zjazdów lub spotkań online w ciągu semestru).

Wysoką jakość procesu kształcenia zapewnia kadra naukowo-dydaktyczna - blisko 1000 nauczycieli akademickich, w tym ponad 200 samodzielnych pracowników naukowych. Jest także bogate zaplecze dydaktyczne, nowoczesna infrastruktura i atrakcyjna lokalizacja. WAT od lat jest klasyfikowany w gronie najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Przoduje też w rankingach dostępności nauczycieli akademickich dla studentów. Oferowany poziom nauczania to gwarancja zatrudnienia dla absolwentów.

WAT współpracuje z wieloma krajowymi uczelniami, instytucjami i ośrodkami naukowo-badawczymi oraz z około 400 przedsiębiorstwami i przedstawicielami biznesu. Uczestnictwo w programie Erasmus+ umożliwia wymianę studentów i pracowników naukowych. W zakresie siedmiu dyscyplin naukowych prowadzona jest Szkoła Doktorska. Zasady rekrutacji dostępne są na stronie uczelni. Wojskowa Akademia Techniczna proponuje także możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych na studiach podyplomowych i studiach MBA.

Proces rekrutacji na kierunki cywilne studiów I stopnia WAT

1. Rejestracja:

 • wypełnienie do 22 lipca (poprzez Internetową Rejestrację Kandydatów – IRK) podania-ankiety o przyjęcie na studia;
 • wniesienie opłaty rekrutacyjnej (indywidualny numer konta generowany w IRK) – niezwłocznie po zarejestrowaniu się w IRK;
 • wprowadzenie w IRK wyników ze świadectwa dojrzałości – do dnia zakończenia rejestracji w lipcu.

2. Kwalifikacja:

 • sporządzenie list rankingowych na podstawie wprowadzonych wyników maturalnych i podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu;
 • potwierdzenie chęci studiowania poprzez przedłożenie w WAT świadectwa dojrzałości (kserokopia – oryginał lub odpis do wglądu).

Udostępniamy kalkulator do liczenia punktów za polskie świadectwo dojrzałości.
Ogłoszenie wyników rekrutacji planowane jest na 26 lipca 2024 r.

WAT rekrutuje również na studia wojskowe.

źródło: Wojskowa Akademia Techniczna