Rynek reklozerów - 1,5 mld dolarów w 2030 roku

| Gospodarka Zasilanie, aparatura nn

Jak prognozuje Markets and Markets, wartość globalnego rynku reklozerów zwiększy się z 1 do 1,5 mld dolarów w latach 2024-2030, co oznaczać będzie stabilny średni wzrost o 5% rocznie. Napędzać go będą głównie starzenie się infrastruktury sieciowej, wymagającej w związku z tym modernizacji, oraz rozwój energetyki odnawialnej.

Rynek reklozerów - 1,5 mld dolarów w 2030 roku

Największymi hamulcami będą z kolei duży koszt zakupu i brak standaryzowanych rozwiązań bezpieczeństwa, co zwiększa zagrożenia cyberbezpieczeństwa w przypadku integracji reklozerów z inteligentnymi sieciami elektroenergetycznymi. Najpopularniejsze będą reklozery trójfazowe, według medium izolacyjnego - te z żywicą epoksydową, a ze względu na sposób sterowania - reklozery sterowane elektronicznie.