Predykcyjne utrzymanie ruchu zyskuje popularność

| Gospodarka PLC, HMI, Oprogramowanie

Według Markets and Markets wartość globalnego rynku konserwacji predykcyjnej zwiększy się z prawie 11 mld dolarów w 2024 roku do ponad 47 mld dolarów w 2029, co oznaczać będzie rekordowy średni wzrost o ponad 35% rocznie.

Predykcyjne utrzymanie ruchu zyskuje popularność

Napędzać go będzie głównie wzrost wykorzystania w utrzymaniu ruchu nowych technologii - zwłaszcza Internetu Rzeczy i sztucznej inteligencji - oraz rosnące naciski na ograniczanie kosztów konserwacji, awarii i przestojów. Najważniejszymi czynnikami hamującymi będą natomiast brak wykwalifikowanego personelu i wymóg częstych aktualizacji systemów opartych na IoT i AI.

Największy udział w tytułowym rynku będą miały rozwiązania do pomiaru wibracji, a pod względem odbiorcy - energetyka. Zapotrzebowanie na konserwację predykcyjną najszybciej będzie rosło w branży motoryzacyjnej i transportowej.