Rozwój systemu zarządzania przedsiębiorstwem w Dela Cosmetics

| Gospodarka PLC, HMI, Oprogramowanie

Dela Cosmetics, producent kosmetyków proszkowych, zdecydował się na rozwój obszaru zarządzania procesami produkcyjnymi z wykorzystaniem systemu Comarch ERP XL. Oprogramowanie jest wykorzystywane od 2008 roku. Kilka lat temu zwiększono jego funkcjonalność i możliwości, dopasowując je do bieżących potrzeb organizacji. Za wdrożenie odpowiedzialna była firma Kotrak, partner Comarch.

Rozwój systemu zarządzania przedsiębiorstwem w Dela Cosmetics

Powyższe zmiany, patrząc z perspektywy czasu, zaowocowały stworzeniem ponad 10 tys. kartotek produktowych, 1 tys. kartotek materiałowych i ponad 8 tys. kartotek związanych z technologiami produkcyjnymi. Do korzyści zidentyfikowanych przez firmę należą m.in.: zmniejszenie wartości magazynu o 35%, znaczące ograniczenie strat produkcyjnych, zautomatyzowana obsługa produktów i półproduktów, minimalizacja ryzyka błędów, zgodność z przepisami oraz możliwość rozszerzenia systemu o kolejne moduły.