Udane targi Hannover Messe 2024

| Gospodarka Aktualności

Hannover Messe to targi będące od ponad 70 lat najważniejszym w Europie miejscem premier nowych produktów i rozwiązań dla przemysłu, energetyki oraz pokrewnych branż. Tegoroczna edycja już za nami. Była ona z pewnością udana i zapewniła przegląd nowych technologii m.in. z obszarów inteligentnej i neutralnej środowiskowo produkcji, nowoczesnej energetyki, a także – poniekąd już tradycyjnie – cyfryzacji i sztucznej inteligencji w przemyśle.

Udane targi Hannover Messe 2024

Zeszłoroczne targi Hannover Messe, które były drugą edycją „w realu” po pandemii COVID-19, niewątpliwie powróciły do przynależnego im miejsca największej imprezy wystawienniczej w branży. W 2023 roku zaprezentowało się na nich 4 tys. firm, które odwiedziło około 130 tys. gości targowych. Statystyka tegorocznych targów jest bardzo podobna. Ich organizatorzy, Hannover Messe, podają, że na targach było około… 4 tys. wystawców i 130 tys. gości! To wprawdzie mniej niż dawniej, tj. jeszcze przed pandemią, gdy liczby te sięgały odpowiednio 6,5 i 200 tys., niemniej i tak bardzo dużo, zważywszy na cyfrowy charakter świata, w jakim dzisiaj żyjemy.

Kto był na wystawie?

Targi hanowerskie to od lat miejsce spotkań branży przemysłowej, gdzie są prezentowane nowe produkty i rozwiązania, dyskutowane są kwestie handlowe i rodzą się trendy branżowe – takie jak choćby w 2011 roku Przemysł 4.0! Również tym razem przedsiębiorcy, eksperci, politycy i inne osoby dyskutowali tu o licznych zagadnieniach dotyczących produkcji, jej automatyzacji i robotyzacji, sztucznej inteligencji czy też energetyki odnawialnej i zrównoważonego rozwoju.

Na targach można było odwiedzić stoiska wystawców będących międzynarodowymi firmami technologicznymi, takich jak AWS, Bosch, Google, Microsoft, SAP, Schneider Electric czy Siemens, ale byli tu również liczni liderzy średniej wielkości, np. Beckhoff Automation, Festo, Lenze, Phoenix Contact, Rittal, HARTING czy SEW-Eurodrive. Szczególnie ta ostatnia grupa firm to bardzo ważni uczestnicy nie tylko samej wystawy, ale całego niemieckiego przemysłu branżowego. Nie zabrakło również miejsca dla firm małych, ale najbardziej dynamicznych – dla ponad 300 start-upów!

W hanowerskich halach wystawienniczych pojawiły się również przedsiębiorstwa polskie. Było to dokładnie 27 takich podmiotów – firm z kapitałem rodzimym lub zlokalizowanych w Polsce. Wśród nich były m.in. Automa.Net, Cantoni Motor, Multiprojekt Automatyka, Odlewnie Polskie, Technokabel czy Poltra. Dodajmy, że wystawa stanowiła również dobre miejsce do kontaktów ze światem na naukowym. Na Hannover Messe prezentowały się też liczne instytuty badawcze, w tym Fraunhofer oraz Karlsruhe Institute of Technology.

Trzy wybrane trendy

O ile w krótkim artykule niemożliwe jest przedstawienie nowości prezentowanych na tak dużych targach jak Hannover Messe, o tyle, pozostając w formule oglądania ich z lotu ptaka, można wskazać kilka trendów i obszarów zainteresowania wystawców oraz odwiedzających imprezę.

Po pierwsze, takim trendem był wzrost prezentowanych zastosowań sztucznej inteligencji. Podczas targów można było zobaczyć na żywo m.in. maszyny automatycznie wykrywające błędy, systemy redukujące czasy przestojów dzięki algorytmom predykcyjnym oraz roboty sterowane głosem. Omawiane były również zagadnienia związane z generatywną sztuczną inteligencją. Na ten temat mówił podczas konferencji Jonas Andrulis z firmy Aleph Alpha, która tworzy modele AI pozycjonowane jako rozwiązania konkurencyjne do tych rozwijanych przez firmy amerykańskie i chińskie.

Po drugie, podczas tegorocznych Hannover Messe poświęcono wiele uwagi kwestiom oszczędności energii oraz technologiom wodorowym. Te ostatnie, szczególnie w obliczu coraz większego wykorzystania źródeł energii odnawialnej, niewątpliwie stają się coraz atrakcyjniejsze zarówno dla energetyki, jak i generalnie gospodarki bezemisyjnej. Produkty oraz rozwiązania wodorowe gotowe do zastosowań przemysłowych zaprezentowało na targach ponad 450 firm!

Po trzecie, przewijała się tematyka Manufacturing X, co dotyczy cyfryzacji i bezpieczeństwa danych w przemyśle. Zdaniem specjalistów branżowych, wraz z szybko rosnącą liczbą pozyskiwanych i przechowywanych danych, konieczne jest wypracowywanie nowych, bezpiecznych sposobów ich przetwarzania oraz współdzielenia. Wskazywano tu również kwestie wymiany danych pomiędzy podmiotami (co de facto stanowi jeden z elementów Przemysłu 4.0), możliwości pracy nad wspólnymi projektami, jak też ochrony informacji i know-how posiadanych przez firmy.

Kraje partnerskie

W kontekście poprzedniego rozdziału warto dodać, że Norwegia, a więc kraj partnerski tegorocznej edycji targów, prezentowała się na nich jako partner w zakresie innowacji, energetyki odnawialnej, a także produkcji bezemisyjnej i technologii przechwytywania dwutlenku węgla. W przyszłym roku partnerem targów będzie Kanada, zaś sama wystawa odbędzie się nieco wcześniej – organizatorzy Hannover Messe zapraszają na nią w dniach od 31 marca do 4 kwietnia 2025 roku.

Źródło zdjęć: Hannover Messe