Aplisens ma najlepszy pierwszy kwartał roku

| Gospodarka Aktualności

Polski producent aparatury kontrolno-pomiarowej osiągnął najlepszy wynik w historii Grupy notowany w pierwszych trzech miesiącach roku. Był to zarazem drugi najlepszy kwartał w historii. Firma odnotowała 42,65 mln zł przychodów ze sprzedaży, czyli +4,9% rok do roku. Przychody na rynku krajowym były większe o 7,7%, a na rynkach eksportowych - o 3,3%. Z uwagi na wzrost kosztów niższe okazały się w tym okresie zyski. EBIT spadł o 12,1% - do 9,48 mln zł, EBITDA - o 6,8% do 11,67 mln zł, a zysk netto - o 18% do 7,59 mln zł.

Aplisens ma najlepszy pierwszy kwartał roku

- Przewidujemy, iż w kolejnych kwartałach zanotujemy nieco gorsze wyniki w porównaniu z ubiegłym rokiem, zarówno jeśli chodzi o przychody, jak również uzyskane marże. W tym kontekście trzeba jednak pamiętać o rekordowej bazie porównawczej z zeszłego roku - powiedział Adam Żurawski, prezes firmy Aplisens.

Głównym rynkiem operacyjnym Grupy Aplisens, pod względem poziomu zrealizowanych przychodów, pozostaje rynek krajowy z udziałem w całkowitej sprzedaży Grupy wynoszącym 38,1%. Wypracowane 16,3 mln zł oznacza 7,7% wzrost rdr. Celem na rok 2024 jest uzyskanie na rynku krajowym 13-procentowego wzrostu przychodów ze sprzedaży. Z uwagi na wysoką bazę z 2023 roku cel ten może być trudny do zrealizowania.

Z kolei najwyższą dynamikę przychodów ze sprzedaży w I kwartale br. Grupa odnotowała na rynkach pozostałych - wzrost o 28,7% do poziomu ponad 8,4 mln zł. Udział rynków pozostałych w strukturze sprzedaży Grupy wzrósł do 19,8%. Celem na rok 2024 jest uzyskanie na tych rynkach 20-procentowego wzrostu przychodów ze sprzedaży, pomimo wysokiej bazy z 2023 roku. Z perspektywy I kwartału cel ten wydaje się być możliwy do zrealizowania.

Na rynkach Unii Europejskiej Grupa Aplisens osiągnęła w I kwartale 2024 roku przychody na poziomie prawie 8,9 mln zł, co oznacza spadek o 10,3% rdr. Udział rynków UE w sprzedaży ogółem Grupy wyniósł 20,8%, czyli zmalał o 3,5 p.p. To efekt m.in. wysokiej bazy porównawczej z 2023 roku i gorszej koniunktury na rynkach europejskich, w szczególności na rynku niemieckim. Celem Grupy na rok 2024 jest uzyskanie w UE 15% wzrostu przychodów - i tutaj, z uwagi na wysoką bazę z 2023 roku, cel może być trudny do osiągnięcia.

Rynki WNP odpowiadały w I kwartale br. za 21,4% sprzedaży Grupy. Widoczny był na tych rynkach nieznaczny spadek - o 0,2% do 9,1 mln zł. Odnotowano jednak duży wzrost przychodów spółki zależnej z Kazachstanu - o 4,7 mln zł rdr. Było to wynikiem realizacji dużego jednorazowego kontraktu na dostawę przetworników ciśnienia oraz rozpoczęcia sprzedaży na rynku Uzbekistanu, który jest obsługiwany przez spółkę kazachską.

Aplisens w pierwszym kwartale 2024 r. przeznaczył na inwestycje około 4 mln zł. Wydatki obejmowały głównie zakup maszyn i urządzeń, inwestycje w badania i rozwój, certyfikaty oraz inwestycje w spółki zależne.

W zakresie dywidend planowana jest wypłata akcjonariuszom ok. 38% ubiegłorocznego zysku - 11,13 mln zł - co daje kwotę 1 zł na akcję. Proponowany dzień dywidendy to 10 lipca, a dzień wypłaty - 7 sierpnia 2024 r. Aplisens planuje kolejny skup akcji, na które przeznaczy maksymalnie 9 mln zł.

źródło: Aplisens