Aplisens notuje najlepsze wyniki w historii

| Gospodarka Aktualności

Po 9 miesiącach 2022 roku producent aparatury kontrolno-pomiarowej zanotował najlepsze wyniki w historii. Skonsolidowane przychody wzrosły rok do roku o 20,2% - do 107,7 mln zł, zysk operacyjny o 36,4% r/r - do 23,8 mln zł, EBITDA o 27,4% - do 29,3 mln zł, a zysk netto o 33,4% r/r - do 19,5 mln zł. Trzeci kwartał bieżącego roku był najlepszym kwartałem w historii spółki.

Aplisens notuje najlepsze wyniki w historii

W III kwartale 2022 r. przychody ze sprzedaży wzrosły o 17,3% w porównaniu do II kwartału, a porównując do III kw. ubiegłego roku przychody były wyższe aż o 30,6% (42,0 mln zł). Zysk operacyjny wyniósł 9,9 mln zł (+61,9% r/r), EBITDA 11,7 mln zł (+47,6% r/r), a zysk netto 8,5 mln zł (+62,7% r/r). Grupa odnotowała wzrost przychodów zarówno na rynku krajowym, jak również na wszystkich rynkach eksportowych.

W pierwszych trzech kwartałach br. eksport stanowił 65% łącznych przychodów, a w samym trzecim kwartale - 67,5% (+5% r/r). Nadal największym rynkiem pod względem sprzedaży pozostaje Polska (37,4 mln zł – wzrost o 17,2% r/r). Na rynkach WNP Grupa zanotowała wzrost obrotów do 33,8 mln zł (+24,5% r/r), w Unii Europejskiej - do 27,6 mln zł (+19,3% r/r), a na pozostałych rynkach - do 8,8 mln zł (+20,3% r/r). Celem na rok 2022, zgodnie ze Strategią Rozwoju Grupy na lata 2020-2022, było uzyskanie 10-procentowego wzrostu przychodów ze sprzedaży.

- Cele strategiczne w Polsce (wzrost o 3% r/r), UE (wzrost o 15% r/r) oraz na rynkach pozostałych (wzrost o 20% r/r), wydają się możliwe do zrealizowania, być może wzrosty na tych rynkach będą większe, natomiast uzyskanie 10-procentowego wzrostu przychodów ze sprzedaży na rynkach WNP jest niewykonalne. Jest spora szansa, że planowane w strategii przychody Grupy Aplisens na poziomie 142,5 mln zł zostaną osiągnięte. W związku z tym, iż z końcem roku kończy się dotychczasowa trzyletnia strategia rozwoju, rozpoczynamy prace nad kolejną, którą chcemy opublikować w I kwartale 2023 roku. Nie przewidujemy większych rewolucji, będzie to w dużej mierze kontynuacja dotychczasowej strategii – mówił Adam Żurawski, prezes Aplisens SA.

Spółka w tym roku wypłaciła dywidendę w wysokości 6,9 mln zł i przeprowadziła skup akcji własnych na kwotę blisko 12 mln zł. Historycznie spółka wypłaciła w postaci dywidend 45 mln zł, a poprzez skup akcji własnych - 63 mln zł.

źródło: Aplisens

Zobacz również