Grupa Aplisens ogłosiła najlepsze wyniki w historii

| Gospodarka Aktualności

Rok 2021 okazał się dla producenta aparatury kontrolno-pomiarowej najlepszym rokiem w jego 30-letniej historii. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły o 12,4% rok do roku - do 121,4 mln zł, EBIT wzrósł o 24,3% r/r, osiągając 21,6 mln zł, a zysk netto uległ zwiększeniu o blisko 21%, do 18 mln zł.

Grupa Aplisens ogłosiła najlepsze wyniki w historii

Największy udział w strukturze przychodów Grupy w 2021 r. miał rynek krajowy, na którym wartość sprzedaży wyniosła 42,9 mln (+9,6% r/r). Przychody z rynku Unii Europejskiej, łącznie z Wielką Brytanią, osiągnęły 31,4 mln zł (+31,8% r/r). Najwyższy przyrost wartości przychodów osiągnięto na rynkach pozostałych (+46,0% r/r), których udział w sprzedaży całkowitej wzrósł do 7,7%. Kolejny spadek zanotowano na drugim co do wielkości rynku zbytu, czyli w obszarze dawnej WNP - o 2,3% r/r. Zeszłoroczne przychody osiągnęły tam wartość 37,6 mln zł, co stanowi 31% ogółu sprzedaży skonsolidowanej i 16% jednostkowej.

- Obecnie, oprócz zagrożonych bieżących należności w wysokości ok. 2 mln zł, trudno wiarygodnie oszacować skalę strat, jakie może ponieść Grupa na rynkach dawnej WNP. Liczymy się jednak z istotnym dla Grupy ograniczeniem przychodów z tych rynków w najbliższych kwartałach. Na pewno też realizacja strategii rozwoju na rok 2022, dotycząca rynków wschodnich, nie będzie możliwa do wykonania - powiedział Adam Żurawski, prezes Aplisens S.A.

Aplisens zapewnia, że realizowana będzie polityka dywidendowa, zakładająca wypłatę nie mniej niż 25% zysku netto. W roku 2021 spółka dziesiąty rok z rzędu wypłaciła dywidendę - 12 sierpnia 2021 r. do akcjonariuszy trafiło 5,3 mln zł (0,45 zł/akcję). W wyniku skupu akcji własnych firma przekazała akcjonariuszom kolejne 9,1 mln zł. Dotychczas Aplisens wypłacił w postaci dywidend 38,1 mln zł, a poprzez skup akcji własnych - 51 mln zł.

źródło: Aplisens