Grupa Aplisens osiąga rekordowe przychody

| Gospodarka Aktualności

Producent aparatury kontrolno-pomiarowej - Grupa Aplisens - ma za sobą trzy najlepsze kwartały w historii działalności. W pierwszych dziewięciu miesiącach bieżącego roku firma wypracowała rekordowe 89,6 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 9,9% rok do roku. EBIT ukształtował się na poziomie 17,5 mln zł - wzrost o 32,4% r/r, a zysk netto wyniósł 14,6 mln zł - wzrost o 33% r/r. Aplisens prowadzi dostawy przemysłowej aparatury kontrolnopomiarowej w ponad 100 krajach świata.

Grupa Aplisens osiąga rekordowe przychody

W trzecim kwartale przychody firmy wyniosły 32,2 mln zł, dając wzrost o 7,1% r/r, EBIT 6,09 mln zł - wzrost o 10,3% r/r, a zysk netto 5,22 mln zł - wzrost o 14,7% r/r.

Po trzech kwartałach br. największy udział - 35,6% - w strukturze przychodów miał rynek polski, gdzie zrealizowano sprzedaż na poziomie 31,9 mln zł (+10,1% r/r). Przychody z rynku UE - 25,9% ogółu sprzedaży - osiągnęły wartość 23,2 mln zł (+31,9% r/r), natomiast z WNP 27,2 mln zł (-11,4% r/r), co stanowi 30,4% sprzedaży ogółu Grupy. Największy wzrost przychodów - 72,7% r/r - odnotowano na rynkach pozostałych - 8,2% sprzedaży Grupy, gdzie zrealizowano sprzedaż na poziomie 7,3 mln zł.

Spółka dziesiąty rok z rzędu wypłaciła dywidendę. 12 sierpnia 2021 r. do akcjonariuszy trafiło 5,3 mln zł, co daje 0,45 zł akcję. Jednocześnie prowadzi skup akcji własnych w celu ich umorzenia lub zaoferowania w ramach programu motywacyjnego. W tym celu utworzono kapitał rezerwowy w wysokości 13 mln zł. W postaci dywidend Aplisens wypłacił dotychczas 38,1 mln zł, a poprzez skup akcji własnych - 51 mln zł. Spółka zakłada wypłaty dywidend na poziomie nie niższym niż 25% osiąganych zysków netto oraz nie wyklucza kontynuacji skupów akcji własnych.

źródło: Aplisens