Modernizacja GPZ w Kętrzynie i Braniewie

| Gospodarka Zasilanie, aparatura nn

Energa-Operator zakończyła modernizację głównych punktów zasilania (GPZ) w Kętrzynie i Braniewie. W ramach tego projektu wymieniono 3 transformatory 110/15 kV o mocy 16 MVA na urządzenia o mocy 25 MVA. Dostosowano również stanowiska do większych jednostek mocy oraz obwody wtórne, a także wymieniono mosty SN na kablowe.

Modernizacja GPZ w Kętrzynie i Braniewie

Dzięki tej inwestycji wzrosły zdolności przyłączania do sieci dystrybucyjnej nowych, odnawialnych źródeł energii, ograniczono straty na etapie dystrybucji energii elektrycznej, poprawiono niezawodność jej dostaw. Koszt projektu to ponad 20 mln złotych.