FAIRP ze strategicznym porozumieniem z TAIROA

| Gospodarka Roboty

Z inicjatywy gliwickiej firmy AIUT przedstawiciele Forum Automatyki i Robotyki Polskiej (FAIRP) oraz Taiwan Automation Intelligence and Robotics Association (TAIROA) podpisali porozumienie dotyczące strategicznego partnerstwa pomiędzy organizacjami. Prezes FAIRP - Tomasz Haiduk oraz prezes TAIROA - Kou-I Szu zawarli porozumienie mające na celu nawiązywanie kontaktów między firmami członkowskimi obydwu organizacji oraz wykorzystywanie możliwości biznesowych w Polsce i na Tajwanie. Przewiduje to przyszłą wymianę wiedzy, doświadczeń, wzajemne wizyty i uczestnictwo w wydarzeniach branżowych.

FAIRP ze strategicznym porozumieniem z TAIROA

Podpisanie porozumienia miało miejsce podczas trzydniowej wizyty przedstawicieli TAIROA w Polsce, zorganizowanej przez AIUT oraz FAIRP. W wydarzeniu uczestniczyli także reprezentanci Biura Przedstawicielskiego Tajpej w Polsce oraz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.