Gospodarka

Polecamy

Navteq przejmuje T-Systems Traffic