Nowy kreator obiektów Dynamo w programie iFIX 4.5

| Prezentacje firmowe Artykuły

W najnowszej wersji oprogramowania Proficy iFIX pojawiła się długo oczekiwana możliwość szybkiego tworzenia obiektów Dynamo. Złożony proces tworzenia dynamicznych rysunków w środowisku VBA został zastąpiony przyjaznym kreatorem obiektów.

Nowy kreator obiektów Dynamo w programie iFIX 4.5

 Rys.1. Tworzenie nowego obiektu Dynamo

Z punktu widzenia użytkownika systemu SCADA istotną cechą jest funkcjonalność i przyjazny wygląd panelu operatorskiego. Projektanci oprogramowania oczekują natomiast szybkich i wydajnych mechanizmów tworzenia aplikacji wymagających jak najmniejszego nakładu pracy. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, firma GE Fanuc wprowadziła nową funkcję tworzenia animacji ułatwiającą interpretację i akwizycję danych procesowych. W wersji iFIX 4.5 główny nacisk postawiono na rozbudowę funkcjonalności obiektów Dynamo. Obecnie, dzięki wykorzystaniu kreatora, proces ich tworzenia i aktualizacji jest prostszy i szybszy.

CZYM JEST OBIEKT DYNAMO?

Obiekty Dynamo są gotowymi elementami graficznymi zapisanymi w zestawie obiektów. Wykorzystywane są do wizualizacji zmiennych procesowych. Obiekty Dynamo nie są mapami bitowymi. Zbudowane są za pomocą podstawowych narzędzi do rysowania dostępnych w iFIX, dzięki czemu istnieje możliwość ich dalszej modyfikacji. Bibliotekę gotowych obiektów można wedle potrzeb poszerzyć o własne elementy graficzne i wykorzystywać w innych aplikacjach.

KROK 1: UTWORZENIE OBIEKTU DYNAMO

Aby utworzyć obiekt Dynamo z aktualnie zaznaczonego elementu albo zmodyfikować już istniejący obiekt, należy kliknąć przycisk Utwórz obiekt Dynamo z paska narzędzi Dynamo. W oknie konfiguracyjnym można wprowadzić nazwę obiektu i jego krótką charakterystykę. Ponadto, wyświetlana jest informacja o dostępnych właściwościach obiektu i zmiennych procesowych, od których zależy animacja. Przydatną opcją jest możliwość wprowadzenia bardziej zrozumiałej dla użytkownika nazwy wybranych właściwości obiektu. W przypadku rozbudowanej aplikacji mechanizm ten ułatwi w znacznym stopniu interpretację animacji przez projektanta, co umożliwi szybką modyfikację źródła danych dla konkretnej właściwości obiektu. Kliknięcie przycisku OK kończy proces tworzenia obiektu Dynamo.

KROK 2: ZAPISANIE OBIEKTU DYNAMO

Nowo utworzony obiekt Dynamo należy zapisać w wybranym Zestawie Dynamo, co pozwoli na swobodne korzystanie z niego na rysunkach systemu iFIX. Każdy taki zestaw jest zbiorem obiektów zapisanym w systemie iFIX w pliku o rozszerzeniu *.FDS. Obiekty Dynamo w zestawie można dodatkowo konfigurować za pomocą skryptów VBA, co pozwala projektantowi na tworzenie niepowtarzalnych obrazów graficznych.

KROK 3: ZARZĄDZANIE INSTANCJAMI OBIEKTU DYNAMO

 
 Rys.2. Okno właściwości obiektu

Obiekt Dynamo umieszczony na rysunku roboczym staje się instancją obiektu głównego z zestawu i jest jego dokładnym odzwierciedleniem. Skopiowanie takiego obiektu nie odbiera jednak możliwości modyfikacji właściwości instancji. Obiekt główny jest jedynie gotowym szablonem dla jego kopii na rysunkach, które można dalej dowolnie konfigurować. Możliwa jest także zmiana źródeł danych sterujących animacją po dwukrotnym kliknięciu na wybranej instancji. Wyświetla się wówczas okno konfiguracyjne z nazwami właściwości obiektu Dynamo wprowadzonymi w procesie jego tworzenia w kroku 1. Dlatego na rys. 2 zamiast mało czytelnego wyrażenia TankWaterShedC1.ForegroundColor widnieje opis animacji "Wypełnienie". W kolumnie "Bieżące ustawienie" można dokonać zmiany źródła danych dla konkretnej właściwości.

KROK 4: AKTUALIZOWANIE OBIEKTÓW DYNAMO NA RYSUNKACH

W trakcie tworzenia aplikacji projektant często zmuszony jest do wprowadzenia pewnych modyfikacji w obiektach Dynamo. W poprzednich wersjach iFIX te same obiekty nie były ze sobą powiązane numerem Dynamo ID, co wymuszało na użytkowniku ręczną zmianę ustawień dla każdego z nich. W przypadku rozbudowanej aplikacji czynność ta była bardzo czasochłonna. W wersji 4.5, dzięki dwóm kreatorom aktualizacji dostępnych z paska narzędzi Dynamo, zmiana konfiguracji głównego obiektu Dynamo z zestawu może zostać szybko przeniesiona na wszystkie jego instancje. W trakcie procesu aktualizacji istnieje dodatkowo możliwość określenia sposobu aktualizacji obiektów na rysunkach. W przypadku pojawienia się różnic źródeł danych pomiędzy instancją obiektu a głównym obiektem Dynamo istnieje możliwość wybrania jednej z trzech opcji:

  • aktualizacji Dynamo bez stosowania oryginalnych źródeł danych,
  • aktualizacji Dynamo z dopasowaniem oryginalnych źródeł danych,
  • nieaktualizowania obiektu.

Kreator pozwala także na wyznaczenie rysunków roboczych, których instancje będą tylko modyfikowane.

PODSUMOWANIE

Firma GE Fanuc, dostrzegając siłę obiektów Dynamo w systemach SCADA, pracuje nad ich dalszym rozwojem. Już w kolejnej wersji iFIX będzie dostępnych 500 nowych obiektów tego typu oraz rozszerzony zostanie zakres modyfikacji już istniejących obiektów, tak aby programowanie stało się jeszcze wygodniejsze i szybsze. Autoryzowany dystrybutor oprogramowana Proficy GE Fanuc – firma Vix Automation – zachęca do zapoznania się z nowymi możliwości wersji 4.5 PL. Wypełniając formularz na stronie www.vix.com.pl, można otrzymać bezpłatną, w pełni funkcjonalną wersję Demo iFIX 4.5 PL.

VIX Automation

al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

tel. 032 358 20 20

vix@vix.com.pl

www.vix.com.pl