Ekstendery magistrali systemowych firmy Adlink w ofercie Guru Control Systems

| Prezentacje firmowe Artykuły

Jednym z wyzwań stojących przed projektantami systemów szeroko rozumianej informatyki przemysłowej, w tym automatyki, pomiarów i testów, jest zapewnienie możliwości rozwoju systemu w przyszłości. Bardzo często jednak ta dobra praktyka inżynierska nie jest stosowana z najbardziej prozaicznego powodu - minimalizacji kosztów wdrożenia.

Ekstendery magistrali systemowych firmy Adlink w ofercie Guru Control Systems

Fot. 1. ExpressCard-to-PXI Expansion Kit (EC- 8560/PXI-8565). Zestaw rozszerzający ExpressCard- PXI/CompactPCI - zawiera karty EC-8560 i PXI-8565 oraz kabel ACL-EXPRESS-3.
Zdarza się także, że określenie wystarczającego zapasu zasobów systemu nie jest możliwe na etapie projektowania lub też system ewoluuje i częściowo zmienia swoje zastosowanie, wymagając instalacji kolejnych rozszerzeń. Dlatego właśnie w praktyce często spotykane są przypadki, gdy istniejący system trzeba uzupełnić o nowe karty, a brakuje już miejsca na magistrali systemowej czy też w obudowie. Spotykane są też sytuacje, gdy projektowany układ wymaga bardzo dużej liczby kart rozszerzeń – kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu. Standardowe magistrale nie obsługują tylu kart, stąd konieczność rozszerzenia magistrali podstawowej komputera o dodatkowe porty. Spełniając te potrzeby firma Adlink oferuje doskonałe rozwiązanie pozwalające na nieograniczoną praktycznie rozbudowę istniejących systemów bez konieczności wymiany kluczowych podzespołów. Dzięki temu unikalnemu rozwiązaniu możliwe jest rozszerzenie magistrali systemowej, działające poprawnie z jej pełną szybkością. W ofercie Adlink znajdują się kompletne systemy oraz same karty rozszerzające magistralę systemową (PCI, PCIe, PXI) przeznaczone do sprzęgania zarówno jednakowych, jak też różnych magistrali systemowych.

KOMPLETNE SYSTEMY

Kompletne systemy umożliwiają rozszerzenie istniejącego systemu z magistralą ExpressCard (laptopa), PCI czy też PCI Express o kilka lub kilkanaście kart PCI. Składają się one z karty transmitującej sygnały między magistralami, instalowanej w istniejącym systemie, kabla połączeniowego o długości do 7m (do 10m przy łączeniu magistral PCI/PXI) oraz kasety z zasilaczem, magistralą pasywną z wolnymi 4 lub 13 gniazdami PCI i preinstalowaną kartą transmitującą sygnały między magistralami.

 System
Opis
ESC-8582-4S
 System rozszerzający ExpressCard-PCI z 4 gniazdami – obejmuje kartę rozszerzającą EC-8560, obudowę RK-8005 (do montażu na ścianie) z zasilaczem 200W i preinstalowaną kartą PCI-8565 oraz kabel ACL-EXPRESS-3
PCES-8581-4S 
System rozszerzający PCI Express-PCI z 4 gniazdami – obejmuje kartę rozszerzającą PCI-8560, obudowę RK-8005 (do montażu na ścianie) z zasilaczem 200W i preinstalowaną kartą PCI-8565 oraz kabel ACL-Express-3
PCES-8581-13S
System rozszerzający PCI Express-PCI z 13 gniazdami – obejmuje kartę rozszerzającą PCI-8560, obudowę RK-8014 (do montażu w stojaku 19”) z zasilaczem 400W i preinstalowaną kartą PCI-8565 oraz kabel ACL-Express-3
PCIS-8580-4S 
System rozszerzający PCI-PCI z 4 gniazdami – obejmuje kartę rozszerzającą LPCI-8575, obudowę RK-8005 (do montażu na ścianie) z zasilaczem 200W i preinstalowaną kartą LPCI-8575 oraz kabel ACL-PCIEXT-2
PCIS-8580-13S
System rozszerzający PCI-PCI z 13 gniazdami – zawiera kartę rozszerzającą LPCI-8575, obudowę RK-8014 (do montażu w stojaku 19”) z zasilaczem 400W i preinstalowaną kartą LPCI-8575 oraz kabel ACL-PCIEXT-2
Uwaga: Liczba na końcu nazwy kabla oznacza jego długość w metrach. Firma Adlink oferuje opcjonalnie kable ACL-EXPRESS o długości 1, 3 i 7m, a kable ACL-PCIEXT i ACL-PXIES o długości 2, 5 i 10m.

 

ZESTAWY ROZSZERZAJĄCE

Zestawy rozszerzające składają się z samych kart transmisyjnych oraz kabla połączeniowego. Pozwalają na rozszerzenie systemów także o magistrale innego typu niż podstawowa magistrala systemowa.

PRZEŹROCZYSTOŚĆ ROZSZERZEŃ

Do najważniejszych cech wspólnych wszystkich prezentowanych tu rozwiązań trzeba zaliczyć pełną przeźroczystość rozszerzenia dla systemu. Wszystkie karty podłączane do zewnętrznej (rozszerzonej) magistrali działają tak samo i widziane są przez system w ten sam sposób, jakby były podłączone bezpośrednio do głównej magistrali systemowej.

ZASTOSOWANIA

Oprócz wymienionych już na początku artykułu standardowych zastosowań systemów rozszerzeń magistrali, takich jak rozbudowa istniejącego systemu o dodatkowe karty pomiarowo-kontrolne czy sterujące, wyróżnić można też inne bardzo ciekawe zastosowanie. Na szczególną uwagę zasługują systemy pozwalające rozszerzyć magistralę notebooka o zewnętrzne porty PCI, a nawet umożliwiające podłączenie do notebooka kart w profesjonalnym standardzie PXI/cPCI. Rozwiązanie takie jest niezastąpione przy projektowaniu przenośnych urządzeń pomiarowych, w których wszystkie karty pomiarowe znajdują się w zewnętrznej obudowie, a rolę komputera nadrzędnego pełni notebook. Rozwiązanie takie pozwala w łatwy sposób zbudować wiele mobilnych stacji pomiarowych na bazie jednego komputera. Doskonale nadaje się zarówno do komercyjnych zastosowań, takich jak przenośne kalibratory czy systemy testowe, jak i znajdzie szerokie pole zastosowań w edukacji i laboratoriach badawczych.

Bogdan Kamiński

Guru Control Systems – KamLAB

tel. 022 831 10 42

www.ekstendery.kamlab.pl

Fot. 4. PXI-PXI Extension Kit (PXI-8570/PXI-8570). Zestaw rozszerzający PXI-PXI - zawiera 2 karty PXI-8570 oraz kabel ACL-PXIES-2.
Fot. 3. PCI-PXI Extension Kit (PCI-8570/PXI-8570). Zestaw rozszerzający PCI-PXI - zawiera karty PCI-8570 i PXI-8570 oraz kabel ACL-PXIES-2.
Fot. 2. PCI Express-to-PXI Extension Kit (PCIe-8560/PXI-8565). Zestaw rozszerzający PCI Express-PXI - zawiera karty PCIe-8560 i PXI-8565 oraz kabel ACL-EXPRESS-3.