Saia PCD3.M2330 Wide Area Controllers

| Prezentacje firmowe Artykuły

- sterowniki z wbudowaną komunikacją GSM/GPRS PCD3.M2330 Wide Area Controllers to najnowsze sterowniki w kompaktowej rodzinie SaiaPCD3. Tym, co je wyróżnia, jest połączenie technologii internetowej i IT, które są cechą wszystkich sterowników Saia, z możliwością zdalnej komunikacji. Niewielkich rozmiarów urządzenia mają potężne możliwości komunikacyjne i funkcjonalne, stanowiąc jedyne w swoim rodzaju połączenie modemu GSM/GPRS ze sterownikiem PLC.

Saia PCD3.M2330 Wide Area Controllers

PCD3.WAC wyposażone są w moduł komunikacyjny wykorzystujący technologie GSM/GPRS (wkrótce do oferty dołączą także wersje z modemami PSTN oraz ISDN). Sterowniki mają wbudowane interfejsy USB, Ethernet i RS485. Wyposażone są w gniazdo na kartę pamięci SD i zintegrowane interfejsy we/wy, których liczbę można zwiększać za pomocą kasety rozszerzeń. PCD3.WAC znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba sterowania, monitorowania lub przesyłania pomiarów. W szczególności dotyczy to aplikacji, gdzie stany urządzeń czy systemów są nieustannie śledzone i raportowane oraz tam, gdzie konieczne są zdalne działanie i dostęp.

Przykładowe aplikacje, w których doskonale sprawdzają się nowe sterowniki, to: rozległe systemy zarządzania energią, rozproszone obiekty gospodarki wodnej, instalacje paneli solarnych i energii wiatrowej czy choćby proste funkcje alarmowania i raportowania w automatyce budynkowej.

PCD3.WAC TO WIĘCEJ NIŻ RTU

Możliwości sterowników PCD3.WAC są znacznie szersze niż klasycznych stacji RTU (Remote Terminal Unit). Te ostatnie realizują wyłącznie zadania monitorowania alarmów i rejestrowania danych, natomiast PCD3.WAC mają także zaawansowane funkcje sterowania. W tym samym czasie mogą realizować różne zadania, jednocześnie pracować jako stacje RTU i sterowniki w przemysłowych systemach automatyki.

Niewielki rozmiar tych urządzeń nie ogranicza ich funkcjonalności, a jednocześnie pozwala na instalację w małych szafach sterowniczych. Dlatego są to idealne sterowniki do rozbudowy czy modernizacji już istniejących obiektów.

Sterowniki PCD3.WAC umożliwiają wysyłanie wiadomości SMS oraz e-mail (także z załącznikami) poprzez sieć GSM/GPRS. Urządzenia z lokalnymi we/wy oferują przesyłanie wiadomości, stanów czy alarmów do systemów nadrzędnych SCADA lub poprzez SMS-y i e-maile do użytkowników aplikacji. Dzięki wbudowanym serwerom web i FTP zdalne stacje są łatwo dostępne za pomocą Internetu lub Intranetu. Zintegrowany serwer web pozwala na zdalny dostęp do sterowników poprzez przeglądarkę internetową.

Konfiguracja sterowników jest prosta i umożliwia uruchomienie nawet odległych stacji bez specjalistycznej wiedzy o programowaniu. Predefiniowane bloki funkcyjne (FBox) i makra dla aplikacji webowych do zarządzania alarmami, komunikatami i danymi historycznymi gwarantują ciągłą i bezbłędną pracę aplikacji. Ponadto w każdej chwili program sterownika można swobodnie rozbudować za pomocą oprogramowania narzędziowego SaiaPG5 Controls Suite.

ZAWSZE DOSTĘPNE, Z REDUNDANTNĄ KOMUNIKACJĄ

Przesyłanie danych na duże odległości to typowe wymaganie stawiane systemom złożonym z większej liczby rozproszonych stacji. Dzięki wbudowanym funkcjom telekomunikacyjnym GPS/GPRS i Ethernet, sterowniki PCD3WAC są stale dostępne. Wbudowane interfejsy GSM/GPRS i Ethernet pozwalają budować redundantne systemy, zwiększając ich niezawodność i dostępność.

GOTOWE DO ZARZĄDZANIA DANYMI

Duże zasoby pamięci (możliwość rozbudowy aż do 1GB) pozwalają na przechowywanie znacznych iloś ci danych historycznych. Dane te mogą być przetwarzane bezpośrednio w sterowniku i przesyłane do systemu zarządzającego za pomocą e-maili, FTP czy HTTP. A zatem PCD3.WAC może działać niezależnie od stacji zarządzającej i z powodzeniem pełnić rolę koncentratora danych.

BRAMKA KOMUNIKACYJNA

PCD3.WAC, ze zintegrowanymi protokołami takimi jak FTP, HTTP oraz możliwością zaimplementowania komunikacji opartej na gniazdach (sockets), wraz z interfejsami szeregowymi i Ethernet, może być wykorzystywany do komunikacji z systemami innych producentów jako gateway do sieci Internet lub Intranet. Możliwe jest wykorzystanie wielu protokołów jak Modbus TCP/RTU/ASCII, EIB, M-Bus i innych.

Zasoby sterowika:

 • 512kB pamięci RAM na program,
 • 512kB pamięci Flash na backup,
 • 1MB pamięci Flash z systemem plików,
 • możliwość rozbudowy pamięci Flash z systemem plików do 1GB,
 • interfejsy komunikacyjne: USB, Ethernet, RS 485.

Dodatkowe interfejsy komunikacyjne:

 • RS232, RS422/485 za pomocą modułów: PCD7.F110, PCD7.F121, PCD7.F150, PCD7.F180.

Wbudowane we/wy

 • 8 we cyfrowych + 2 we przerwań,
 • 2 wy przekaźnikowych,
 • 4 we analogowe osobno konfigurowalne.

Rozszerzenia:

 • dodatkowe 64 we/wy za pomocą kasety rozszerzenia PCD3.C200, PCD3.C110 i modułów we/wy,
 • zdalne we/wy RIO PCD3.T760 (Profi-S-IO) i PCD3.T660 (Ethernet).
www.sabur.com.pl