Produkty SCHUNK w pomieszczeniach czystych

| Prezentacje firmowe Artykuły

Firma SCHUNK rozszerza swoją ofertę produktów z certyfikatem potwierdzającym możliwość zastosowań w pomieszczeniach czystych.

Produkty SCHUNK w pomieszczeniach czystych
 
Fot.1. Miniaturowy chwytak równoległy MPG z certyfikatem potwierdzającym możliwość zastosowania w pomieszczeniach czystych klasy 5 w/g ISO 14644-1

Nowe regulacje i zaostrzenie przepisów dotyczących higieny produkcji skutkują coraz większym naciskiem na stosowanie pomieszczeń czystych. Powszechna miniaturyzacja i rosnące wymagania odnośnie do jakości produkowanych części, chemikaliów, leków i żywności sprawiają, że niezbędna staje się regularna, ścisła kontrola warunków otoczenia podczas produkcji oraz zmniejszenie ilości i wielkości ziaren pyłowych w powietrzu. Aby sprostać oczekiwaniom swoich klientów, firma SCHUNK wprowadziła do swojej oferty cały wachlarz produktów z certyfikatami potwierdzającymi możliwość ich zastosowania w pomieszczeniach czystych. W ofercie znalazł się szeroki asortyment komponentów do różnorodnych zadań manipulacyjnych, zarówno do chwytania i obracania, jak też do transportu liniowego.

Oprócz pojedynczych pozycji z oferty SCHUNK, certyfikaty otrzymały całe serie produktów, między innymi typoszeregi pneumatycznych chwytaków PGN-plus, DPG-plus i MPG, trójpalczastych chwytaków centrycznych PZN-plus, DPZ-plus i MPZ oraz moduły obrotowe SRU i liniowe LM i KLM. Wymienione produkty uzyskały certyfikat potwierdzający możliwość zastosowania w pomieszczeniach klasy 5 wg ISO 14644-1.

Wyposażony w osłonę chwytak typoszeregu PGN-plus spełnia wymagania klasy 2, a higieniczny chwytak typu LMG 44 odpowiada standardom klasy 1. W przypadku przyznania certyfikatu całemu typoszeregowi, uzyskiwał on oznaczenie klasy czystości według produktu z największą emisją. W związku z tym produkty tego typoszeregu o mniejszych wymiarach, które automatycznie emitują mniej cząstek niż duże, charakteryzują się często większą czystością niż wskazana przez certyfikat.

Certyfikacja produktów SCHUNK związana jest ściśle z odpowiedzią firmy na potrzeby rynku i wymagania najróżniejszych gałęzi przemysłu. Coraz częściej i szerzej poruszany temat wyposażenia pomieszczeń czystych był impulsem do rozszerzenia oferty o tego typu rozwiązania. Jednym z ważniejszych celów konsekwentnie prowadzonej polityki SCHUNK jest rozbudowa asortymentu o pozycje optymalnie dostosowane do potrzeb klientów.

Fot.2. Warunki czyste panują również przy montażu inhalatorów – w tym celu SCHUNK oferuje szeroki wachlarz standardowych komponentów

Certyfikowane produkty firmy SCHUNK już od dawna znajdują wielorakie zastosowanie m.in. w przemyśle farmaceutycznym, technice medycznej, do mikromontażu oraz w produkcji spożywczej. Różnorodność tych rozwiązań pokazuje wielkość zapotrzebowania na urządzenia do pomieszczeń czystych oraz bogactwo oferty SCHUNK.

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA - BRANŻA SPOŻYWCZA

Chwytanie kawałków mięsa o wadze do 6 kg i średnicy do ± 40mm.

Rozwiązanie SCHUNK: Zastosowanie dwóch chwytaków spożywczych LMG 64 na płycie łączącej ze stali szlachetnej i specjalnymi palcami. Zintegrowana sprężyna zapewnia utrzymanie siły chwytu przy spadku ciśnienia. Za kontrolę położeń końcowych odpowiedzialne są czujniki magnetyczne.

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA - TECHNIKA MEDYCZNA

Wymagające, precyzyjne procesy montażowe – montaż kaniul dożylnych.

Rozwiązanie SCHUNK: Zastosowanie wieloosiowego inteligentnego systemu manipulacyjnego Uniplace firmy Schunk w połączeniu z chwytakami serii PGN-plus, MPG i EGN. Uszczelnienia prowadnic systemu Uniplace charakteryzują się stopniem ochrony IP 51, a gładkie powierzchnie zewnętrzne zamkniętej obudowy można łatwo utrzymać w czystości. Całe okablowanie osi X i Y zostało przeprowadzone wewnątrz systemu, dzięki czemu można go zastosować w pomieszczeniach czystych.

SCHUNK Intec Sp. z o.o.,
Stara Iwiczna, ul. Słoneczna 116A, 05-500 Piaseczno
tel. 022 726 25 00, info@pl.schunk.com
www.pl.schunk.com