Aplikacja SCADA w przeglądarce internetowej

| Prezentacje firmowe Artykuły

W ofercie GE Fanuc Intelligent Platforms pojawił się nowy produkt – Proficy iFIX WebSpace – w pełni funkcjonalny, sieciowy klient SCADA. Teraz za pomocą przeglądarki internetowej można śledzić i sterować procesem technologicznym z dowolnego miejsca mającego dostęp do Internetu.

Aplikacja SCADA w przeglądarce internetowej

CO TO JEST IFIX WEBSPACE?

iFIX WebSpace jest prostym w użyciu, w pełni funkcjonalnym klientem iFIX rozszerzającym możliwości i poprawiającym wydajność systemu HMI/SCADA iFIX. Jednostką zarządzającą pracą internetowego systemu SCADA jest serwer WebSpace, który umożliwia zdalnym użytkownikom logowanie się i uruchamianie internetowych sesji iFIX.

Pełni on rolę pośrednika między serwerami SCADA i klientami WWW, udostępniając w sieci synoptyki wybranych aplikacji SCADA i pozwalając użytkownikom na zdalne nadzorowanie procesów. Dostęp do rysunków, zarówno w wewnętrznej sieci przemysłowej, jak i w zabezpieczonej sieci WWW nie wymaga instalowania dodatkowych programów i modyfikowania istniejących aplikacji iFIX.

KONFIGURACJA IFIX WEBSPACE

iFIX WebSpace udostępnia dwie opcje konfiguracji. Serwer WebSpace zainstalowany na jednym komputerze razem z systemem iFIX wymagają oprogramowania iFIX 5.0. Rozmieszczenie obu systemów na dwóch oddzielnych maszynach pozwala łatwiej dopasować się do istniejących systemów iFIX, ponieważ WebSpace współpracuje również z wcześniejszymi wersjami iFIX, aż do wersji 2.6 oraz z FIX 7.0. Konfiguracja serwera WebSpace jest bardzo prosta i wymaga jedynie wpisania zdalnych serwerów SCADA w utworzonym podczas instalacji pliku konfiguracyjnym Web.scu (rys. 1).

Rys.1. Zdalne serwery SCADA

Dane w sieci są udostępnianie albo za pomocą usługi IIS, albo z wykorzystaniem serwera Apache. Brak zainstalowanego serwera sieci uniemożliwi zainstalowanie oprogramowania iFIX WebSpace. W celu zapewnienia jak najlepszej ochrony przed nieuprawnionym dostępem do zasobów serwera SCADA, iFIX WebSpace wymaga zsynchronizowanej ochrony z systemem Windows. Bez aktywnego systemu ochrony iFIX na serwerze WebSpace uruchomienie sesji w przeglądarce internetowej będzie niemożliwe.

Dlatego w systemie iFIX należy utworzyć odpowiednią grupę zdalnych użytkowników z uprawnieniami do zapisu i przeładowywania bazy danych. W celu lepszego zabezpieczenia przesyłanych danych serwer WebSpace używa algorytmu kryptograficznego DES.

NADZOROWANIE PRACY AKTYWNYCH SESJI

Do konfiguracji i śledzenia aktywnych sesji służy panel administratora WebSpace (rys. 2). W głównym oknie znajdują się m.in. informacje kto, z jakiego adresu IP i jak długo ma uruchomioną sesję internetową. Można również podglądać uruchomione procesy sytemu iFIX i procent zasobów komputera wykorzystywany przez serwer WebSpace.

Rys. 2. Panel administracyjny WebSpace

Ponieważ każda otwarta sesja zabiera jedną licencję dostępową, w panelu konfiguracyjnym można określić maksymalny czas trwania i bezczynności sesji. Można również ograniczyć użytkownikom dostęp do zasobów i plików serwera oraz skonfigurować drukarki sieciowe.

KLIENT IFIX WEBSPACE

Aplikacje iFIX mogą być uruchamiane z przeglądarki internetowej Microsoft Internet Explorer 7.0 i Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub wyższej (rys. 3). Rozpoczęcie sesji polega na wpisaniu w pasku nawigacji adresu http://nazwa_serwera/iFIXWebSpace, gdzie nazwa_serwera to nazwa komputera z zainstalowanym serwerem WebSpace.

Rys. 3. Aplikacja iFIX w przeglądarce internetowej

Klient Web systemu iFIX pozwala na pracę jedynie w trybie wykonywania, dlatego po zalogowaniu się nie ma możliwości dokonywania zmian wyglądu synoptyk i konfiguracji ustawień. Jeżeli po stronie systemu SCADA wybrano rysunki uruchamiane automatycznie przy starcie, to po zalogowaniu się do serwera WebSpace wyświetlone zostaną tylko te synoptyki. W przeciwnym wypadku użytkownik będzie miał możliwość wyboru rysunków dostępnych na serwerze WebSpace.

WYKORZYSTANIE MOŻLIWOŚCI INTERNETU

W niektórych konfiguracjach systemu SCADA iFIX WebSpace może być używany w miejsce iClientTS. Należy jednak pamiętać o pewnym ograniczeniach sesji internetowych w porównaniu z klientami terminalowymi.

Funkcjonalność iClientTS nie ogranicza się jedynie do trybu wykonywania. Ze zdalnego komputera można też konfigurować ustawienia serwera i tworzyć od podstaw nowe projekty. Ponadto, za pomocą menedżera profili startowych można personalizować uruchamiane aplikacje, przypisując do użytkowników różne pliki konfiguracyjne SCU. Do prostej wizualizacji można wykorzystywać również Proficy Portal w wersji Enterprise.

Liczba narzędzi do tworzenia aplikacji SCADA jest tu ograniczona w porównaniu z systemem iFIX, a przeniesienie gotowych synoptyk z systemu SCADA wymaga dodatkowej konwersji rysunków. Proficy Portal jest przede wszystkim narzędziem do analizowania danych produkcyjnych i sporządzania raportów KPI, a funkcjonalność wizualizacji pozwala na zdalny podgląd najważniejszych parametrów procesu.

Proficy iFIX WebSpace jest więc uzupełnieniem dwóch wspomnianych produktów GE Fanuc i został zaprojektowany tak, aby w prosty sposób poprawić czas i skuteczność podejmowanych decyzji.

Maciej Świstek