Sirius - nowości w systemie aparatury łączeniowej

| Prezentacje firmowe

Sirius to modułowy zestaw urządzeń przeznaczonych do kontroli i monitorowania obwodów zasilających urządzenia elektryczne, sterowania i zabezpieczania silników i innych obciążeń, wykrywania położenia obiektów, a także optycznego i akustycznego sygnalizowania oraz ostrzegania przed niebezpieczeństwami. W ostatnich miesiącach Siemens rozszerzył ofertę urządzeń w tym zakresie, wprowadzając do sprzedaży nowe moduły przystosowane do obciążeń o mocy do 18,5 kW.

Sirius - nowości w systemie aparatury łączeniowej

Urządzenia tworzące system Sirius są stosowane w aplikacjach przemysłowych od wielu lat. Ich producent - firma Siemens - konsekwentnie poszerza ofertę dostępnej aparatury elektrycznej, jednocześnie udoskonalając swoje wcześniejsze opracowania.

Jedną z nowości pośród modułów tworzących system Sirius jest zwiększenie maksymalnych przełączanych mocy o 30% w stosunku do możliwości poprzednich modeli, przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowych wymiarów. Oznacza to, że moc przełączana przez stycznik nowej generacji o wymiarze S00 może wynosić 7,5 kW, a w przypadku stycznika o wymiarze S0 - do 18,5 kW przy napięciu zasilającym 400 V. Przykładem takich opracowań są styczniki z serii 3RT2, w obudowie o szerokości 45 mm umożliwiające przełączanie prądu o natężeniu do 38 A oraz wyłączników silnikowych z serii 3RV2, które są przystosowane do obciążenia wynoszącego maksymalnie 40 A.

Styczniki z serii 3RT2 można opcjonalnie wyposażyć w moduł spełniający rolę sterowanego zestawu rozruchowego z interfejsem komunikacyjnym AS-i lub IO-Link. Obsługa zestawów rozruchowych za pomocą sterowników PLC z rodziny Simatic S7 jest prosta dzięki wyposażeniu pakietu projektowego STEP 7 w predefiniowane elementy biblioteczne, za pomocą których PLC może zdalnie odczytywać dane z modułu i go konfigurować.

Innym sposobem zwiększenia funkcjonalności styczników 3RT2 (obydwu wielkości) jest zastosowanie modułów 3RA27 (interfejs AS-i lub IO-Link) lub 3RA28 (interfejs równoległy), umożliwiających zdalną modyfikację konfiguracji styków. Dzięki temu sterownik PLC może modyfikować na przykład sposób zasilania silników elektrycznych (gwiazda/trójkąt), reagując na określone przez użytkownika zdarzenia w systemie sterującym.

Konstruktorzy styczników 3RT2 przewidzieli także możliwość monitorowania natężenia prądu płynącego przez zasilane obciążenie. Do tego celu służą montowane w stycznikach moduły pomiarowe z serii 3RR2. Za ich pomocą można wykryć zanik fazy zasilającej, przerwanie przewodu doprowadzającego zasilanie do obciążenia, zbyt małe lub zbyt duże natężenie prądu pobieranego przez zasilane obciążenia. Dostępne są dwie wersje modułów 3RR2, różniące się sposobem ustalania wartości progowych:

  • wersja „analogowa” (3RR2141), w której progi wykrywania ustala się za pomocą nastawników obrotowych,
  • wersja „cyfrowa” (3RR2241), w której progi wykrywania ustala się za pomocą lokalnego interfejsu użytkownika z wyświetlaczem i prostą klawiaturą. Tę wersję modułów pomiarowych wyposażono ponadto w funkcję monitorowania kolejności faz zasilających, co zapobiega nieprawidłowej pracy zasilanych silników elektrycznych.

Kolejną nowością w systemie Sirius Modular są moduły umożliwiające budowanie konfigurowalnych systemów zasilania odbiorów, przede wszystkim silników elektrycznych. Przykładem takich rozwiązań są m.in. systemy 3RV29 lub 3RA6. Od strony montażowej są one identyczne: w specjalnym systemie szynowym zatrzaskiwany jest moduł zestawu rozruchowego lub rozrusznik kompaktowy z zaciskami do wyboru - śrubowymi, sprężynowymi lub oczkowymi. Dzięki możliwości elastycznego doboru poszczególnych elementów, użytkownik może wybrać optymalną dla swojej aplikacji konfigurację, co nie tylko zwiększa niezawodność działania zabezpieczenia, ale zmniejsza także jego koszt.

Ważną w aplikacjach przemysłowych cechą systemów 3RV29 oraz 3RA6 jest możliwość zastosowania stabilizowanych mechanicznie zacisków sprężynowych, które doskonale nadają się do stosowania w aplikacjach, w których występują silne drgania lub udary mechaniczne.

PODSUMOWANIE

Przedstawione w artykule rozwiązania nie stanowią radykalnego przełomu w gamie modułów systemu Sirius, ale zwiększają jego możliwości i elastyczność, dzięki czemu większa niż dotychczas liczba użytkowników będzie mogła dostosować do swoich wymagań optymalną konfigurację systemu zasilającego.

Na koniec warto przypomnieć, że wszystkie moduły wchodzące w skład systemu Sirius mają wymagane w aplikacjach przemysłowych certyfikaty UL, CSA oraz IEC.

Andrzej Cichocki

Siemens Sp. z o.o.
Sektor Industry IA CE
ul. Żupnicza 11
03-821 Warszawa
tel. 022 870 91 13
automatyka.pl@siemens.com
www.siemens.pl/sirius