Realizacja funkcji bezpieczeństwa w oparciu na przekaźnikach SIRIUS 3SK1 i 3SK2

| Technika

Firma Siemens, w ramach rozwiązań Safety Integrated, dysponuje wszechstronną ofertą układów sterowania, napędów oraz aparatury łączeniowej spełniających wszelkie wymagania związane z bezpieczeństwem funkcjonalnym maszyn. Oferta przekaźników bezpieczeństwa SIRIUS została rozbudowana o wersje programowalne z serii 3SK2. Przekaźniki te pozwalają na efektywniejszą realizację funkcji bezpieczeństwa i, wraz z przekaźnikami 3SK1, optymalnie tworzenie większości układów bezpieczeństwa.

Realizacja funkcji bezpieczeństwa w oparciu na przekaźnikach SIRIUS 3SK1 i 3SK2

Przekaźniki bezpieczeństwa SIRIUS 3SK są kluczowym elementem spójnego i niezawodnego łańcucha bezpieczeństwa. Bez względu na to, czy mowa o zatrzymaniu awaryjnym, kontroli osłon/drzwi, obsłudze kurtyn świetlnych, skanerów laserowych, czy nadzorze pulpitów do sterowania oburęcznego, przekaźniki bezpieczeństwa 3SK umożliwiają realizację tych funkcji w sposób optymalny zarówno pod względem technicznym, jak i ekonomicznym - aż do najwyższej kategorii bezpieczeństwa PL e/SIL 3. Dodatkowo wersje 3SK2 pozwalają na realizację bardziej zaawansowanych funkcji bezpieczeństwa - takich jak na przykład ryglowanie osłon, funkcja mutingu czy selektywne wyłączanie.

SIRIUS 3SK mogą z powodzeniem zastąpić obecną od wielu lat na rynku serię 3TK. Charakterystyczną ich cechą jest modułowość. Dostępne są dwa typy jednostki podstawowej przekaźnika bezpieczeństwa serii 3SK1: Standard oraz Advanced. Na targach w Hanowerze Siemens zaprezentował należące do serii 3SK dwie nowe jednostki przekaźników programowalnych bezpieczeństwa 3SK2, rozszerzające możliwości tych poprzednich.

W przypadku wersji 3SK1 Standard możliwa jest rozbudowa o kaskadowo połączone moduły wyjściowe, natomiast wersja 3SK1 Advanced, poza pięcioma modułami wyjściowymi dołączanymi bezpośrednio, pozwala dodatkowo na dobudowanie pięciu modułów wejściowych (w przypadku wersji przekaźników bezpieczeństwa 3SK1 Advanced i programowalnych przekaźników bezpieczeństwa 3SK2 do przyłączania dodatkowych modułów stosuje się podstawy serii 3ZY).

Z kolei wersje 3SK2 pozwalają na rozszerzenie o moduły wyjściowe serii 3SK1 i/lub hybrydowe układy rozruchowe 3RM1 w maksymalnej liczbie 5 sztuk. Realizacja zwłoki czasowej możliwa jest w przypadku jednostek w wersji 3SK1 Advanced w następujących zakresach (odpowiednich dla konkretnych wersji urządzenia): 0,05-3 s, 0,5-30 s, 5-300 s. W większości przypadków przekaźniki 3SK mogą być zasilane napięciem 24 VDC, dostępne są jednak nieliczne wersje przekaźników 3SK1 zasilane napięciem 110-240 VAC/DC, jak również dedykowany moduł zasilacza.

Jednostki podstawowe 3SK1 pozwalają na prostą parametryzację z wykorzystaniem mikroprzełączników na frontowej ściance aparatów. Możliwy jest między innymi wybór rodzaju startu (automatyczny/monitowany) i wejścia (jedno-/dwukanałowe). W zależności od wersji, jednostki te mają wbudowane wyjścia półprzewodnikowe lub przekaźnikowe oraz dodatkowe wyjście sygnalizacyjne.

Siemens oferuje 3SK1 m.in. z 3 wyjściami bezzwłocznymi lub 4 wyjściami - 2 bezzwłocznymi i 2 zwłocznymi. Moduły wyjściowe mogą być wyposażone w 3 wyjścia o podwyższonej obciążalności lub 4 wyjścia standardowe z możliwością ustawiania trybu pracy zwłocznego/bezzwłocznego.

W przypadku trybu zwłocznego opóźnienie czasowe jest zgodne z ustawioną w jednostce podstawowej 3SK1. Moduły wejściowe dla jednostek podstawowych 3SK1 Advanced są wyposażone w dwa wejścia, które mogą pracować w dwóch trybach: jako jedno wejście 2-kanałowe lub jako dwa wejścia 1-kanałowe.

Zalety przekaźników w skrócie

3SK1:

 • prosta parametryzacja,
 • możliwość rozbudowy o dodatkowe wejścia i wyjścia,
 • kompaktowa obudowa,
 • zoptymalizowana liczba wersji.

3SK2:

 • duża liczba wejść,
 • możliwość rozszerzenia o dodatkowe wyjścia,
 • szeroki zakres funkcji,
 • intuicyjne oprogramowanie,
 • możliwość realizacji szerokiego zakresu funkcji bezpieczeństwa.

3RM1:

 • wysoka częstotliwość łączeniowa,
 • duża żywotność,
 • możliwość łatwego połączenia z przekaźnikami bezpieczeństwa 3SK,
 • oszczędność miejsca,
 • wersje standardowe i certyfikowane do realizacji funkcji bezpieczeństwa.

Przekaźniki programowalne 3SK2 to dwa typy: pierwszy to węższa (22,5 mm) jednostka wyposażona w 10 wejść (w zależności od specyfiki i konfiguracji obwodu do wejść tych mogą być podłączane czujniki jednolub dwukanałowe, liczba wejść rozpatrywanych jako dwukanałowe będzie proporcjonalnie niższa i maksymalnie będzie wynosiła w tym przypadku 5), dwa wyjścia półprzewodnikowe oraz jedno wyjście sygnalizacyjne.

Jednostka ta pozwala na realizację do 4 funkcji bezpieczeństwa. Drugi typ to jednostka podstawowa o szerokości 45 mm, która została wyposażona w 20 wejść oraz 4 wyjścia i 2 wyjścia sygnalizacyjne. Pozwala ona na realizację do 6 funkcji bezpieczeństwa. Dodatkowo większa jednostka ma wbudowany slot pamięci oraz wyświetlacz, z którego mogą być odczytane informacje diagnostyczne. Przekaźniki 3SK2 mogą być rozszerzone o panel diagnostyczny oraz moduł komunikacyjny Profibus pozwalający na podłączenie do nadrzędnego układu sterowania.

Programowanie przekaźników 3SK2 odbywa się z poziomu oprogramowania Safety ES (dawniej MSS ES). Oprogramowanie to służy również do programowania aparatów 3RK3. Zarówno przekaźniki bezpieczeństwa SIRIUS 3SK1, jak i przekaźniki programowalne SIRIUS 3SK2 mogą zostać łatwo przyłączone (za pomocą podstaw 3ZY) do hybrydowych układów rozruchowych 3RM1.

Hybrydowe układy rozruchowe łączą zalety elektromechanicznych i półprzewodnikowych styczników. Dzięki hybrydowej konstrukcji aparaty te osiągają dużą żywotność przy wysokiej częstotliwości łączeniowej oraz pozwalają zredukować straty łączeniowe, przez co nie ogrzewają otoczenia. Hybrydowe układy łączeniowe 3RM1 dostępne są w wersjach służących do rozruchu bezpośredniego lub nawrotnego (maksymalne obciążenia AC-3 - 7A, AC-1 - 10A), w wykonaniu certyfikowanym do realizacji funkcji związanych z bezpieczeństwem oraz w wykonaniu standardowym.

Przekaźniki bezpieczeństwa SIRIUS 3SK wraz z hybrydowymi układami rozruchowymi SIRIUS 3RM1 pozwalają na realizację większości układów związanych z bezpieczeństwem. Łatwa parametryzacja oraz programowanie, szeroki zakres funkcjonalności, a co za tym idzie zoptymalizowana liczba komponentów, znacznie ułatwiają dobór i montaż elementów.

Programowalne przekaźniki bezpieczeństwa 3SK2 - dzięki liczbie wejść i możliwości rozbudowy o moduły wyjściowe - pozwalają na realizację bardziej rozbudowanych i kombinowanych funkcji bezpieczeństwa. Dostępny jest również szereg materiałów informacyjnych ułatwiających projektowanie i wykorzystanie tych elementów w zakresie odpowiednich dla nich zastosowań.

Daniel Małż
Siemens

www.siemens.pl/sirius