Systemy wizyjne we współpracy z robotami Kawasaki

| Prezentacje firmowe Artykuły

Wymagania, jakie stawiają nowoczesne aplikacje zrobotyzowane, powodują nieustanny rozwój układów, dostarczających informacji robotom. Jest to szczególnie widoczne w dziedzinie systemów przetwarzających obraz na dane, wykorzystywane przez roboty do realizacji postawionych im zadań.

Systemy wizyjne we współpracy z robotami Kawasaki

Fot. 1. Robot Kawasaki FA06E wyposażony w laserowe urządzenie wyszukujące rowek spawalniczy

Firma Kawasaki Robotics wprowadziła na rynek nowy system wizyjny K-Vision. Jest to system otwarty, czyli dający możliwość szerokiego dostosowania funkcji do konkretnych wymogów aplikacji. Dodatkowymi zaletami są łatwość integracji z funkcją śledzenia ruchu taśmy produkcyjnej oraz otwartość na współpracę z kamerami różnych producentów.

Rys. 1. Schemat przedstawiający zasadę działania systemu wizyjnego K-Vision

Innym przykładem systemu wizyjnego z oferty firmy ASTOR jest funkcja Laser Sensor, szczególnie przydatna w aplikacjach spawalniczych. Przeskanowanie łączonych blach czujnikiem laserowo-wizyjnym pozwala robotowi „widzieć” rowek, w którym powinien ułożyć spoinę. Dzięki temu niedokładności wynikające z pozycjonowania detali, nie mają wpływu na jakość spawania.

Roboty Kawasaki, wyposażone w opisane systemy, mogą jeszcze lepiej, niż dotychczas, wchodzić w inter akcję ze światem zewnętrznym i adaptować się do zmiennych warunków i danych wejściowych.

Paweł Halicki
zastępca dyrektora Działu Robotów Przemysłowych w firmie ASTOR