Platforma GE Intelligent Platforms kompletnym rozwiązaniem dla nowoczesnego przemysłu

| Prezentacje firmowe Artykuły

Rok 2009 był przełomowy dla oprogramowania Proficy i producenta GE Intelligent Platforms. Dynamiczne, ale zarazem w pełni zaplanowane zmiany polityki firmy oraz oferty w zakresie oprogramowania do sterowania i nadzoru procesów przemysłowych nadały nowy kierunek rozwoju systemów GE. Patrząc na poczynione kroki w rozwój oferty GE, otrzymaliśmy jasny sygnał, w którym kierunku idzie nowoczesny przemysł i w jakie rozwiązania będzie warto inwestować, aby ciągle zwiększać jakość i niezawodność produkcji.

Platforma GE Intelligent Platforms kompletnym rozwiązaniem dla nowoczesnego przemysłu

NOWA NAZWA PRODUCENTA

W grudniu 2009 zostało podpisane porozumienie o rozwiązaniu spółki joint venture pomiędzy GE i Fanuc, która przez dwie dekady z sukcesami kształtowała rynek automatyki na całym świecie. Przeprowadzone strategiczne zmiany są bardzo dobrą wiadomością dla użytkowników i integratorów przemysłowych oprogramowań, gdyż teraz nowe rozwiązania firmy GE będą jeszcze bardziej skupione na potrzebach obecnych i przyszłych użytkowników systemów. Z szeroką gamą rozwiązań firma GE Intelligent Platforms będzie kluczowym dostawcą oprogramowania w wielu znaczących obszarach przemysłu, o czym z pewnością świadczy skala oraz zaawansowane narzędzia nowych produktów dostarczonych na rynek w 2009 roku.

POLITYKA FIRMY GE INTELLIGENT PLATFORMS

Celem nadrzędnym rozwiązań GE jest stworzenie w pełni kompatybilnej platformy, tak aby niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa systemy GE zarządzały i sterowały całym procesem technologicznym. Stąd tak znacząca liczba nowych produktów i aktualizacji w ofercie GE Intelligent Platforms w roku 2009. W celu zapewnienia pełnej współpracy i sprawnej wymiany danych w skali całego przedsiębiorstwa postawiono na systematyczne dostosowanie produktów Proficy do modelu typu SOA, czyli architektury zorientowanej na usługi.

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ

Do oprogramowania klasy MES - Proficy Plant Applications, rozwiązującego m.in. wydajnościowe oraz jakościowe problemy produkcyjne, dołączyło nowe narzędzie: Proficy Workfl ow. System ten jest rozwiązaniem klasy BPM - Zarządzanie Procesami Biznesowymi, które, podobnie jak jego spokrewnione narzędzie PlantApps, w ogólnym rozumieniu umożliwia optymalizację produkcji dzięki lepszemu zarządzaniu zasobami. Workfl ow jest pierwszym narzędziem z rodziny Proficy opartym na architekturze SOA i stanowi bazę umożliwiającą dynamiczne podejmowanie decyzji, integrując automatyczne i ręczne procesy produkcyjne w skali całego przedsiębiorstwa. Dzięki nowemu oprogramowaniu informacje czy zadania przypisane do danego procesu są przekazywane od jednego użytkownika do drugiego, tak aby wykonali oni odpowiednie działania wedle zapisanego zestawu reguł i zasad. Ofertę programów do zarządzania produkcją zamyka dobrze znane na rynku polskim środowisko raportowania Proficy Portal, które w szybki i prosty sposób prezentuje wskaźniki wydajności KPI.

ARCHIWIZACJA DANYCH

Zbieranie informacji i prezentowanie ich użytkownikowi na wykresach graficznych w systemach SCADA zalicza się do podstawowej funkcjonalności przemysłowej bazy danych. Dlatego fl agowym rozwiązaniem Proficy, bez którego trudno stworzyć sprawny i wydajny system zarządzania i sterowania produkcją, jest serwer bazodanowy Proficy Historian. Zbierając dane przemysłowe z całego przedsiębiorstwa, stanowi on serce zintegrowanej platformy Proficy, umożliwiając następnie wyświetlanie oraz analizę tych informacji w systemach klasy SCADA oraz MES. Nowe wydanie Proficy Historian w wersji 3.5 podtrzymuje tendencje do wspierania przemysłowych standardów, poszerzając poziom wsparcia dla już obsługiwanych OPC DA i OPC A&E o OPC HDA.

GE Intelligent Platforms wyszło naprzeciw wymaganiom rynku i ulepszyło technologię wsparcia dla maszyn wirtualnych oraz systemów operacyjnych Windows Server 2008 oraz Vista. Wersja 3.5 umożliwia już korzystanie z technologii wirtualizacji, co wiąże się z lepszym wykorzystaniem zasobów komputerowych. Dla sprawniejszej administracji pracy serwera udoskonalono proces dynamicznego zapisywania zmian dokonanych w kolektorach Historiana. Dotychczas każda konfiguracja kolektorów wymagała ich restartu, a od wersji 3.5 kolektory działają w systemie 24×7×365.

Często okazuje się, że sama informacja o danych historycznych nie pozwala wyjaśnić przyczyny powstania awarii i wypracować szybko recepty eliminującej jej powtórzenie w przyszłości. Stąd idea powstania oprogramowania Proficy Troubleshooter, które funkcjonalnością nawiązuje również do rozwiązań optymalizujących pracę zakładu.

Nowy program GE dostarcza dodatkowych możliwości analizy danych, wykorzystując zaawansowane matematyczne algorytmy do badania i obrazowania zależności wzajemnych danych wejściowych na końcowy wynik produkcyjny. Efektem pracy programu jest diagram opisujący predykcyjne zachowanie procesu minimalizujące prawdopodobieństwo powtórzenia się problemu. Wypracowane rozwiązanie można następnie za pomocą wbudowanej kontrolki Cause+ zaimplementować w systemie SCADA Proficy iFIX, tak aby proces eliminacji niebezpiecznych zdarzeń odbywał się automatycznie.

WIZUALIZACJA PROCESU TECHNOLOGICZNEGO

Tym, z czego rodzina Proficy jest najbardziej znana na rynku polskim, jest oprogramowanie klasy SCADA Proficy iFIX. Narzędzie do wizualizacji GE Intelligent Platforms jest ciągle aktualizowane i polepszane o nowe funkcjonalności i nie inaczej było w minionym roku, kiedy miała miejsce premiera iFIX 5.0 w wersji polskiej. Nowy iFIX to nie tylko bardziej rozbudowana funkcjonalność monitorowania i sterowania procesem, ale także nowa oferta wersji klienckich iFIX. Zarówno iFIX WebSpace, jak i iFIX Embedded uwolniły użytkownika od stacji operatorskiej, dając mu w ten sposób swobodę pracy i możliwości ciągłej kontroli procesu technologicznego. Obie wersje klienckie to w pełni funkcjonalne wersje SCADA. iFIX WebSpace to stacja SCADA w przeglądarce internetowej, która polepsza wydajność nowych i istniejących systemów Proficy HMI/SCADA iFIX.

Z nowym klientem web można zmniejszyć koszty nadzoru, polepszyć czas reakcji na niebezpieczne zdarzenia i rozszerzyć możliwości analityczne systemu, uzyskując korzyści we wszystkich płaszczyznach biznesu. Natomiast iFIX Embedded umożliwia uruchomienie aplikacji iFIX na panelach komputerowych z systemem Windows Xp Embedded, tak aby jeszcze lepiej dostosować system SCADA do poszczególnych maszyn w zakładzie. Nowe rozwiązania doskonale uzupełniły dotychczasową ofertę GE Intelligent Platforms, w prosty sposób tworząc kompletną i spójną platformę systemów nadzorujących i zarządzających produkcją.

CO W ROKU 2010?

Rok 2010 to przede wszystkim dobra okazja na zapoznanie się z szeroką ofertą GE Intelligent Platforms, którą już w marcu firma VIX Automation Sp. z o.o. zaprezentuje na targach Automaticon w Warszawie. Charakter stoiska szczególnie przybliży uczestnikom tematykę zdalnego dostępu do zasobów serwera SCADA. Z kolei informacje o produkcie Workfl ow uczestnicy targów Automaticon 2010 będą mogli pozyskać na konferencji organizowanej przez GE Intelligent Platforms. Nowy rok to również odsłona kolejnych nowych wersji klienckich oraz serwerowych iFIX. Więcej informacji o produktach GE na nowej stronie autoryzowanego dystrybutora oprogramowania GE Intelligent Platforms - VIX Automation Sp. z o.o.

Maciej Świstek

Konferencja na targach Automaticon 2010
„Optymalizacja produkcji z wykorzystaniem Proficy Workfl ow - nowy poziom doskonałości operacyjnej”:
24 marca - środa, godz. 10.00, sala A
25 marca - czwartek, godz. 13.00, sala B2