Kompleksowe rozwiązania mechaniczne, klimatyzacyjne, zasilające i inżynierskie od jednego dostawcy

| Prezentacje firmowe Artykuły

O uzyskaniu maksymalnej efektywności planowania można myśleć, tylko mając pełen wgląd w systemy automatyzacji, infrastruktury IT i rozdzielnie. Producenci oferujący równocześnie komponenty z zakresu mechaniki, klimatyzacji, zasilania i inżynierii są w stanie udostępnić kompletne rozwiązania systemowe w konkurencyjnej cenie. Kluczową rolę odgrywają przy tym narzędzia inżynierskie nadzorujące efektywny przepływ danych w procesach planowania oraz budowy maszyn i urządzeń. Jednym z dostawców kompletnych rozwiązań systemowych jest firma Rittal.

Kompleksowe rozwiązania mechaniczne, klimatyzacyjne, zasilające i inżynierskie od jednego dostawcy

Fot. 1 Bezprzerwowe zasilanie prądowe PMC 40 nadaje się idealnie do zastosowań w środowisku przemysłowym

Rittal dostarcza kompletne rozwiązania systemowe do różnych zastosowań, począwszy od techniki obudów i klimatyzacji po infrastrukturę IT. Może realizować systemy dla głównych rozdzielni energetycznych, systemów automatyki przemysłowej, instalacji w budynkach, techniki sieciowej i centrów obliczeniowych.

Elementem bazowym architektury jest platforma systemowa szaf sterowniczych i serwerowych TS 8 z podzespołami wyposażenia dodatkowego. Dzięki symetrii TS 8 można realizować nieograniczone warianty rozbudowy na różnych płaszczyznach montażowych.

Właśnie tam, gdzie inni producenci z powodu różnych zastosowań muszą oferować różne typy szaf serwerowych i sterowniczych, zauważalna staje się uniwersalność platformy TS 8. Użytkownicy zyskują dostęp do jednolitej platformy systemowej i jednego źródła uniwersalnego, dodatkowego wyposażenia.

ZBIEŻNOŚĆ IT I AUTOMATYZACJI

Rittal nie ogranicza się tylko do jednakowego rozwiązania mechanicznego, ale udostępnia również odpowiednie systemy UPS i klimatyzacji zoptymalizowane pod kątem komponentów IT. Dzięki systemom UPS takim jak PMC 40 (rys. 1) i bazującym na cieczach systemom klimatyzacji, takim jak LCP Liquid Cooling Package (rys. 2) firma ugruntowała swoją wysoką pozycję na rynku.

Fot. 2 Wymienniki ciepła powietrze/woda dla dużych obciążeń

W kompleksowej infrastrukturze składającej się z rozdzielni energii, systemu zabezpieczającego zasilanie (UPS) i systemu klimatyzacji wymagane są rozwiązania monitorujące stan instalacji zarówno w zakresie IT, jak i automatyki.

Pomocne są przy tym technologie sygnalizujące potencjalne zagrożenia i aktywnie na nie reagujące. Dzięki systemowi nadzoru i monitoringu CMC-TC (Computer Multi Control TopConcept) oraz rozwiązaniom programowym RiZone, można łatwo nadzorować kompleksowe infrastruktury w budynku oraz systemach IT i automatyki.

Obok optymalnego współdziałania wszystkich komponentów, począwszy od mechaniki poprzez rozdział prądu i zabezpieczenia, aż do techniki klimatyzacyjnej, efektywne techniki inżynierskie oferują dodatkowe oszczędności.

Wykorzystują dane CAD do efektywnego planowania systemów mechanicznych oraz oprogramowanie do projektowania zabudowy rozdzielni prądowych i optymalnego wymiarowania techniki chłodzącej.

BEZPŁATNE DANE CAD WSPARCIEM DLA INŻYNIERÓW

Jako bazę do efektywnych procesów inżynierskich w systemach mechanicznych firma Rittal oferuje obszerną bibliotekę danych CAD. Dzięki oprogramowaniu narzędziowemu RiCAD 3D (aktualnie w nowej wersji 2.2) można znacznie zminimalizować nakład pracy na planowanie i produkcję szaf sterowniczych w zabudowie instalacji sterujących i rozdzielczych (rys. 3).

Fot. 3 Dane 3D do efektywnego planowania. RiCAD 3D zwiększa efektywność i produktywność procesu konstruowania urządzeń

Biblioteka podzespołów umożliwia bezpośredni dostęp do trójwymiarowym oryginalnych danych konstrukcyjnych obudów, elementów zabudowy oraz akcesoriów. Do dyspozycji są wszystkie modele 3D podzespołów, także w Eplan Cabinet (rys. 4).

Planowanie elektryczne i mechaniczna rozbudowa szafy sterowniczej mogą być połączone w jeden zintegrowany proces roboczy. Trójwymiarowe środowisko pracy pozwala na analizę różnorodnych lokalizacji, kontrolę spójności, itd.

ŁATWA KONFIGURACJA SYSTEMÓW NISKIEGO NAPIĘCIA

Ulepszone oprogramowanie planistyczne Rittal Power Engineering 4.1 ułatwia pracę konstruktorom rozdzielni prądowych i rozdzielnic. Umożliwia edycję projektu, począwszy od automatycznego generowania wykazu części, poprzez ustalanie ceny, aż do zamówienia materiałów. Dodatkowo na podstawie właściwego dla klienta czasu montażu można ustalać wartości robocze.

Fot. 4 Eplan Cabinet: Wzrost produktywności od planowania elektrycznego poprzez wyposażenie szaf sterowniczych, po samą produkcję. Planowanie elektryczne i mechaniczna rozbudowa szafy sterowniczej zostały połączone w Eplan Cabinet w jeden proces

Dzięki zaawansowanym funkcjom importowania i eksportowania plików, już istniejące dane podstawowe mogą być uzupełniane o artykuły innych producentów. Zintegrowana funkcja eksportu do Eplan P8 umożliwia automatyczne przekazywanie danych z rysunków i wykazów części.

OBLICZANIE DANYCH KLIMATYZACYJNYCH JEDNYM KLIKNIĘCIEM

Do profesjonalnego obliczania parametrów klimatyzacji szaf sterowniczych i obudów pomocne są profesjonalne narzędzia. Przewymiarowanie systemu chłodzenia jest w dzisiejszych czasach nie do pomyślenia ze względów efektywności, a z kolei zbyt słabe chłodzenie może prowadzić do przegrzania i zniszczenia wmontowanych elementów elektronicznych. Idealnym rozwiązaniem jest tutaj oprogramowanie projektowe Rittal Therm, które zostało aktualnie udostępnione w wersji 6.0.

Zadaniem użytkownika jest podanie warunków ramowych, takich jak wymiary szafy lub obudowy, żądana temperatura wewnętrzna, temperatura otoczenia i strata mocy zainstalowanych komponentów, a efektem pracy programu jest projekt idealnego wymiennika ciepła lub działającej optymalnie chłodziarki, uwzględniającej wszystkie warunki wydajności i otoczenia. Można przy tym wybierać pomiędzy wersjami do wbudowania, dobudowania lub zabudowy dachowej oraz z wewnętrznym prowadzeniem powietrza.

PLANOWANIE ZINTEGROWANE ZWIĘKSZA EFEKTYWNOŚĆ

Technika szaf sterowniczych opierała się dotąd na planowaniu w trzech odrębnych dziedzinach: mechaniki, elektrotechniki i automatyki. O wiele bardziej obiecujące okazało się jednak zorientowane funkcjonalnie podejście mechatroniczne. Firma Rittal przeszła w ostatnich latach do zintegrowanego ujęcia procesów inżynierskich swoich klientów.

Występujące wcześniej samodzielnie narzędzia inżynierskie zostały zintegrowane z Eplan Cabinet i Eplan Engineering Center, tworząc kompletne rozwiązania. Pozwala to na powtórne wykorzystywanie danych w obszarze mechaniki, elektrycznym i klimatyzacyjnym, skraca czas projektowania i zapewnia redukcję kosztów.

Na podstawie
materiałów od firmy Rittal

Rittal Sp. z o.o.
www.rittal.pl