Pomiar i sygnalizacja poziomu według ifm electronic

| Prezentacje firmowe Artykuły

W aplikacjach przemysłowych dokonuje się pomiaru poziomu celem określenia ilości medium lub monitorowania wartości zadanej poziomu w zbiorniku. Pomiar ten może dotyczyć zarówno mediów płynnych (np. woda, oleje, chłodziwa), jak i, bardziej problematycznych, mediów sypkich (np. granulaty tworzyw sztucznych, zboża).

Pomiar i sygnalizacja poziomu według ifm electronic

SYGNALIZACJA POZIOMU

Gdy nie ma potrzeby lub możliwości ciągłego mierzenia poziomu, stosuje się tylko sygnalizację zadanego poziomu. Jak wiadomo, w przypadku materiałów sypkich pomiar ciągły nie zawsze ma zastosowanie ze względu na nierównomierne rozłożenie materiału w zbiorniku powstające podczas napełniania zbiornika i jego opróżniania (w szczególności w zbiornikach w kształcie leja). Często wystarczającą informacją na temat poziomu w zbiorniku jest informacja o poziomach skrajnych - zbiornik pełny lub pusty.

Fot. 1. Czujniki poziomu ifm electronic

Fot. 2. Pomiar poziomu płynnej czekolady za pomocą czujnika laserowego O1D300

W tym przypadku najczęściej stosuje się czujniki pojemnościowe, które w przypadku zbiorników wykonanych z tworzyw sztucznych mogą sprawdzać poziom przez ściankę, co zdecydowanie upraszcza ich montaż mechaniczny. To samo rozwiązanie można stosować do mediów płynnych. Do sygnalizacji poziomu oleju ifm electronic proponuje dedykowane sondy pojemnościowe serii LI z jednym wyjściem przełączającym o długościach do 737 mm oraz sondy LR z 2 lub 4 wyjściami przełączającymi - do 1600 mm.

Bardzo ciekawe rozwiązanie oferują sondy LT, które oprócz sygnalizacji poziomu umożliwiają również jednoczesną sygnalizację temperatury. Dla obydwu pomiarów czujnik udostępnia po dwa wyjścia przełączające.

CIĄGŁY POMIAR POZIOMU

W przypadku mediów płynnych często zachodzi konieczność monitorowania ich poziomu w sposób ciągły, z wykorzystaniem wyjść analogowych prądowych bądź napięciowych. Określenie poziomu opiera się najczęściej na pomiarze ciśnienia słupa cieczy, stąd też bardzo często spotyka się czujnik ciśnienia zamontowany w dennicy zbiornika. W ofercie ifm electronic znajdują się również czujniki dedykowane do specyficznych aplikacji.

Poziom oleju lub chłodziwa można mierzyć za pomocą sond poziomu serii LK i LR. Sondy LR nadają się również doskonale do pomiaru poziomu wody i mediów bazujących na wodzie. Czujniki serii LK o długości sondy do 728 mm wykorzystują pojemnościową metodę pomiaru, natomiast w czujnikach serii LR zastosowano technologię GWR (Guided Wave Radar) korzystającą z odbitego sygnału mikrofalowego w falowodzie.

Fot. 3. Czujnik poziomu serii LR w akcji

Fot. 4. Zanurzeniowa sonda hydrostatyczna serii PS

W przypadku serii LR długość sondy wynosi do 1600 mm i do dyspozycji mamy zarówno wyjście przełączające, jak i konfigurowalne wyjście analogowe. Do pomiaru poziomu wody zanieczyszczonej posiadamy w naszej ofercie zanurzeniowe sondy hydrostatyczne serii PS z wyjściem prądowym, które można stosować na głębokościach do 10 m w zależności od typu sondy. Jeśli chodzi o pomiar poziomu mediów nieprzeźroczystych, rozwiązaniem proponowanym przez ifm electronic jest laserowy czujnik poziomu O1D300 wykorzystujący technologię PMD (Photonic Mixer Device), dzięki któremu można mierzyć poziom do 10 m.

Urządzenie to pozwala na pomiar poziomu takich nietypowych mediów jak np. czekolada, kleje czy wióry. Do wszystkich czujników, o których mowa mamy w ofercie adaptery montażowe oraz różnego rodzaju akcesoria, które pozwolą dostosować je do istniejących instalacji i indywidualnych wymagań użytkowników.

mgr inż. Daniel Gonet
Menedżer ds. Produktu
ifm electronic sp. z o.o.

www.ifm.com