PBS - programowalny presostat z wyświetlaczem w obracanym korpusie

| Prezentacje firmowe Artykuły

W wielu aplikacjach istnieje konieczność kontroli lub pomiaru ciśnienia cieczy lub gazu. W czujnikach elektronicznych kontrola ciśnienia jest realizowana przy użyciu wyjść przełączających o polaryzacji PNP lub NPN. W przypadku pomiaru ciśnienia zastosowanie znajdują standardy wyjść analogowych prądowych 4...20mA lub napięciowych 0...10V.

PBS - programowalny presostat z wyświetlaczem w obracanym korpusie

W przypadku standardowych, elektronicznych czujników ciśnienia budowanych bez możliwości regulacji, tj. z narzuconymi odgórnie zakresami ciśnień, nie występuje możliwość zmiany punktów pomiarowych, zapamiętania wskazań czy ustawienia histerezy zapobiegającej ciągłemu włączaniu/wyłączaniu np. pompy. Rozwiązaniem w takim przypadku jest programowalny presostat PBS, zaopatrzony w wyświetlacz ułatwiający jego obsługę.

Presostat PBS może być wykonany według zapotrzebowania użytkownika końcowego zgodnie z konfiguracją przedstawioną w kartach katalogowych. Liczba konfiguracji sięga kilku tysięcy wariantów wykonania presostatu. Umożliwiają one uzyskanie szeregu modyfikacji dotyczących m.in. liczby i rodzaju wyjść (np. dwa wyjścia przełączające z polaryzacją PNP z funkcjami NO lub NC oraz jedno analogowe prądowe 4...20 mA lub napięciowe 0...10 V) czy wybór materiału, którym uszczelnione jest przyłącze procesowe.

Aby zwiększyć dokładność pracy presostatu, przyszły użytkownik przy jego doborze podaje przedział ciśnień, w którym przewiduje poruszać się w przyszłości podczas ustalania progów przełączania/progów pomiarowych. Prócz tego PBS umożliwia ustawianie tzw. punktów histerezy przeciwdziałającej ciągłemu włączaniu/wyłączaniu urządzeń przy małych fluktuacjach ciśnienia w instalacji np. na skutek częstości otwierania i zamykania zaworów w instalacji czy funkcję okna pomiarowego.

Fot. Programowalny presostat PBS w trakcie pracy - aktualna wartość ciśnienia wskazywana na wyświetlaczu

Ze względu na specyfikę układów ciśnieniowych PBS został zaopatrzony w funkcję podtrzymania sygnału wyjściowego przez dany czas - tzw. zwłokę czasową pozwalającą na wystawianie sygnału na wyjściu przełączającym jeszcze przez pewien czas po zmianie ciśnienia w układzie. Zabudowany wyświetlacz umożliwia obserwowanie minimalnych oraz maksymalnych wartości ciśnienia występujących w układzie. Wartości te wpisywane są do pamięci urządzenia.

Aby przeciwdziałać przypadkowemu przeprogramowaniu presostatu lub zmianie jego ustawień przez osoby niepowołane, ustawienia mogą zostać zabezpieczone indywidualnym hasłem wprowadzonym przez użytkownika. Możliwa jest również zmiana jednostek ciśnienia wyświetlanych na wyświetlaczu. Zmian ustawień dokonuje się poprzez odpowiednio oznaczone, duże przyciski umieszczone w górnej części obudowy pod wyświetlaczem.

Presostat PBS jest łatwy do zabudowy i podłączenia - ma niewielkie wymiary, a część korpusu zawierającą wyświetlacz można obrócić po montażu w żądanym kierunku. Urządzenie, dzięki elementowi pomiarowemu wykonanemu w postaci membrany oraz części aktywnej korpusu - wykonanym ze stali nierdzewnej, może być stosowane w aplikacjach, w których występują media o własnościach korozyjnych.

Co w sytuacji gdy aplikacja nie wymaga zmian parametrów w trakcje jej eksploatacji i czujnik ciśnienia o z góry narzuconych parametrach przełączania/ zakresie pomiarowym jest wystarczający? Wówczas polecamy czujniki ciśnienia serii PBT lub PFT!

Serdecznie zapraszamy Państwa do spotkania z nami na targach Automaticon 2011 w dniach 5-8 kwietnia na stoisku A 26/ B 25 w hali I.

SICK Sp. z o.o.
www.sick.pl