Inteligentna produkcja - wykorzystaj ukryty potencjał!

| Prezentacje firmowe Artykuły

Rosnąca konkurencja na rynku wymusza na firmach produkcyjnych poszukiwanie nowych rozwiązań, które przekładają się na realne korzyści dla przedsiębiorstwa. Koncepcje ciągłego i inteligentnego poprawiania procesów, czyli Lean Manufacturing, jeszcze do niedawna były znane tylko nielicznym. Stają się one jednak nieodzownym aspektem podejścia do produkcji w każdej rozwijającej się branży przemysłu. GE Intelligent Platforms wychodzi tym inicjatywom naprzeciw, wprowadzając do swojej oferty szereg rozwiązań wspierających dobre praktyki w produkcji.

Inteligentna produkcja - wykorzystaj ukryty potencjał!

PRZEMYSŁOWE BAZY DANYCH

Rok 2010 można określić jako przełomowy w podejściu klientów do przemysłowych baz danych. Potencjał i korzyści płynące z archiwizacji i co najważniejsze - inteligentnej analizy zebranych danych - stały się kluczową kwestią dla setek firm w Polsce. Jednakże proste wykresy prezentujące przebiegi czasowe przestały wystarczać.

Prowadząc proces technologiczny, warto przyjrzeć się zaawansowanym i dającym przewagę konkurencyjną rozwiązaniom analitycznym, będącym w ofercie GE Intelligent Platforms. Tylko matematyczne modele i symulacje w oparciu o dane historyczne odpowiedzą na pytania, jak prowadzić dany proces produkcyjny, aby był on maksymalnie zoptymalizowany, a jednocześnie dawał największe oszczędności.

PRZESTOJE PRODUKCYJNE (OEE)

Bez względu na profil produkcji, każda firma - czy to duży browar, czy lokalna papiernia, dostrzegają potrzebę analizy efektywności produkcji. Kartka papieru i długopis stanowią dobry początek, jednakże na rynku znaleźć można szereg firm proponujących rozwiązania ułatwiające zbieranie danych i ich prezentowanie w formie raportów.

GE Intelligent Platforms pozwala pójść o krok dalej, oddając w ręce kierowników produkcji rozwiązania do analizy danych, pozwalające na minimalizowanie ryzyka strat w sytuacjach awaryjnych, przewidywanie problemów w produkcji, proaktywne (bazujące na symptomach świadczących o potencjalnej awarii) podejście do utrzymania ruchu.

Jeśli dodamy do tego innowacyjne i przyszłościowe technologie, oparte na architekturze SOA, użytkownik otrzymuje jednoznaczną odpowiedź na nurtujące go problemy. A w konsekwencji - oszczędza realne pieniądze lub produkuje więcej przy wykorzystaniu tego samego parku maszynowego.

MES, MOM - ALE CO DALEJ?

Rosnąca świadomość firm produkcyjnych sprawiła, że ostatnie lata były dobrym okresem na inwestycje w systemy wspierające zarządzanie produkcją, umożliwiające jej śledzenie w toku, czy też analizy genealogii procesu produkcyjnego. Firmy, które idąc tą ścieżką, chcą produkować więcej, lepiej oraz taniej, potrzebują innowacyjnego podejścia do tematu.

Także tutaj GE Intelligent Platforms dostarcza niespotykane na rynku rozwiązania. Ponieważ nie wystarczy tylko posiadać narzędzia do harmonogramowania produkcji. Należy harmonogramowanie prowadzić w czasie rzeczywistym, odnosząc się do realnych informacji płynących wprost z produkcji.

Warto wspomnieć również o rozwiązaniach optymalizujących obieg informacji w procesie produkcyjnym. Instrukcje stanowiskowe, karty technologiczne, dokumentacja - dostępne w odpowiednim momencie procesu - lub zapewnienie realizacji dobrych praktyk w odniesieniu do wdrożonego w zakładzie TPM to znaczna wartość dla wielu nowoczesnych firm.

INTELIGENTNE MIASTO I INTELIGENTNA PRODUKCJA

Inteligentne podejście do realizacji dowolnego procesu produkcyjnego to myśl przewodnia przyświecająca firmie GE Intelligent Platforms. Została ona podzielona na dwa bloki tematyczne - inteligentne miasto (rozwiązania przeznaczone dla branży wod-kan lub elektroenergetycznej) oraz inteligentna produkcja (rynek spożywczy, sektor dóbr konsumpcyjnych, branża samochodowa).

Proponowane podejście stanowi bez wątpienia kolejny krok w budowaniu doskonałości operacyjnej każdego przedsiębiorstwa, nawet jeśli firma ma przykładowo wdrożone do tej pory tylko oprogramowanie typu SCADA. Wzięcie tej koncepcji pod uwagę zapewni każdej firmie rozwój w zgodzie z międzynarodowymi trendami, przynosząc jednocześnie wymierne zyski i szybki zwrot z inwestycji.

ROZWIĄZANIA DLA KAŻDEGO

Wiele polskich przedsiębiorstw produkcyjnych, zwłaszcza małych i średnich, nie brało do niedawna pod uwagę inwestycji w systemy do zarządzania produkcją. Zwykło się przyjmować, że np. systemy klasy MES to rozwiązania zarezerwowane tylko dla dużych, międzynarodowych korporacji. Jednakże modułowa i skalowalna architektura, jaką GE Intelligent Platforms zastosowała w swoich produktach, sprawia, że każde przedsiębiorstwo produkcyjne jest w stanie dobrać rozwiązania uszyte na miarę własnych potrzeb i możliwości finansowych.

Już najprostsze, dostępne dla każdego systemy - stanowiące połączenie przemysłowej bazy danych i odpowiedniego środowiska raportowego - mogą dostarczyć małym i średnim przedsiębiorstwom bezcennych informacji do podniesienia efektywności produkcji. Redukcja przestojów, zmniejszenie strat, statystyczne analizy jakościowe, kluczowe wskaźniki wydajności, inteligentne zarządzanie alarmami i wiele innych - to, dzięki rozwiązaniom GE Intelligent Platforms, rozwiązania dostępne dziś dla każdego.

Paweł Czepiel
VIX Automation sp. z o.o.

www.vix.com.pl