ASTOR - moc technologii dla automatyzacji przemysłu

| Prezentacje firmowe Artykuły

Klienci i partnerzy firmy ASTOR mają dostęp do kompleksowej oferty usług i produktów zapewniających sukces wdrożeń nowoczesnych technologii z zakresu automatyzacji, informatyzacji i robotyzacji w przemyśle. Na bazie bogatej oferty produktów obejmujących renomowane marki produktów z zakresu systemów sterowania, transmisji danych, oprogramowania przemysłowego HMI, SCADA, MES, a także robotów przemysłowych, budowane są rozwiązania dopasowane do potrzeb wdrożeń aplikacji przemysłowych. Projekty wdrożeniowe realizowane są przez partnerów firmy ASTOR, certyfikowanych na poziomach Złotego i Srebrnego Partnera ASTOR.

ASTOR - moc technologii dla automatyzacji przemysłu

Usługi oferowane przez firmę ASTOR i sieć partnerów zapewniają sukces nawet dla najbardziej złożonych aplikacji. Poniżej przedstawione zostało część z nich.

MONITORING MEDIÓW PRODUKCYJNYCH

Systemy monitorujące media wykorzystywane w procesach produkcyjnych i przemysłowych. Pozwalają na rejestrację zużycia energii elektrycznej, wody, pary wodnej i gazu, śledzenie ilość ścieków i emisji CO2, a także monitorowanie efektywności instalacji sprężonego powietrza.

Kompletny system składa się ze sprzętu i oprogramowania, zapewniających połączenie z istniejącą w przedsiębiorstwie infrastrukturą techniczną, w celu automatycznej rejestracji danych pomiarowych w przemysłowej bazie danych. Pozwala on na obniżenie kosztów produkcji dzięki dostępowi do wiarygodnych danych, dostarczanych na bieżąco w odpowiedniej formie osobom decydującym o zmianach organizacji pracy lub koniecznych inwestycjach.

SYSTEMY STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI

Skalowalny, w pełni zintegrowany system automatyzacji i sterowania procesami produkcyjnymi i przemysłowymi wykorzystujący nowoczesną architekturę opartą na platformie sprzętowej PLC/PAC i oprogramowaniu przemysłowym. Łączy w sobie bogate możliwości funkcjonalne z elastycznością, swobodą i przystępną ceną aplikacji.

Platforma sprzętowa radzi sobie doskonale ze sterowaniem procesami, napędami i sterowaniem dyskretnym, zapewniając użytkownikom pełną swobodę działania. Z kolei zastosowane technologie informatyczne pozwalają na uzyskanie pełnego wglądu w przebieg działań na poziomie całego przedsiębiorstwa, poczynając od pakietów HMI/ SCADA, poprzez oprogramowanie bazy danych historycznych, aż po łączność z pakietami zarządzania produkcją i systemami poziomu biznesowego.

STEROWANIE PROCESOWE WYSOKIEJ DOSTĘPNOŚCI

Rozwiązania dla systemów podwyższonej dostępności opierają się o architekturę wykorzystującą podwojone układy odpowiedzialne za sterowanie procesem, synchronizacji danych, rezerwacji źródeł zasilania, komunikacji z oddalonymi okładami I/O, wymiany danych stacjami wizualizacyjnymi oraz systemami klasy MES/ERP.

Tworzy ona kompletny system sterowania, wizualizacji i nadzoru, który z powodzeniem można rozbudować o kolejne układy gwarantując wysoką dostępność oraz czyniąc go niewrażliwym na pojedyncze się awarie.

Warstwa sprzętowa architektury systemu podwyższonej dostępności wykorzystuje kontrolery PACSystems RX3i, dedykowane moduły odpowiedzialne za szybką synchronizację danych procesowych oraz układy wejść/ wyjść pozwalając na jej stosowanie zarówno w aplikacjach mających charakter ciągły, wsadowy jak i w układach realizujących szybkie algorytmy przetwarzające w większości sygnały dyskretne.

SYSTEMY STEROWANIA MASZYN I URZĄDZEŃ

Oferta rozwiązań pozwala na zbudowanie systemów o różnym stopniu złożoności wykorzystując architekturę najbardziej dopasowaną do aktualnych potrzeb. Systemy scentralizowane jak i układy o charakterze rozproszonym mogą być budowane w oparciu o te same, niezawodne elementy oferty gwarantując pewność działania oraz kompleksowość układu przy różnych zastosowaniach.

Mają możliwość komunikacji z innymi układami oraz wspierają szybki serwis oraz programowanie i rozbudowę na ruchu. Kompleksowa oferta w zakresie rozwiązań GE Intelligent Platforms pozwala w oparciu o jednego dostawcę zbudować maszynę integrującą system sterowania, oddalone układy I/O, obsługę serwonapędów, kontroli z poziomu panelu operatorskiego oraz monitorowania i wizualizowania pracy przy pomocy oprogramowania SCADA pozostawiając rozwiązanie w dalszym ciągu otwarte na rozbudowę o elementy innych dostawców.

Konfiguracja całego systemu realizowana jest w jednym narzędziu ograniczając czas wdrożenia i ponoszone koszty. Ofertę dla systemów sterownia maszyn i urządzeń uzupełniają rozwiązania integrujące system sterownia z panelem operatorskim oraz urządzenia do komunikacji na duże odległości dzięki którym aplikacje o charakterze rozproszonym mogą być zarządzane i obsługiwane w sposób zdalny z jednego miejsca.

ZDALNE STEROWANIE I MONITORING

Dla systemów wytwarzania, transmisji oraz dystrybucji mediów firma ASTOR oferuje nowoczesny system monitoringu i sterowania, opracowany w oparciu o najnowsze technologie z dziedziny informatyki, automatyki oraz telemetrii. Efektem zintegrowania tych trzech dziedzin jest system mogący działać niezależnie, jako lokalny układ sterowania i monitoringu, jak również mogący współpracować z istniejącymi już w przedsiębiorstwie aplikacjami tego typu, tworząc rozproszony system z funkcją zdalnego sterowania i gromadzenia danych telemetrycznych z oddalonych obiektów.

A UTOMATYZACJA I ROBOTYZACJA LINII PRODUKCYJNYCH

Rozwiązania dla automatyzacji i robotyzacji gniazd i całych linii produkcyjnych oparte na systemach automatyki i robotach przemysłowych. Zastosowanie szerokiej gamy opcji komunikacyjnych pozwala na połączenie robota z maszynami różnych producentów. Dzięki bezpośredniej komunikacji robot - maszyna poszczególne sekwencje ruchów robota wpływają na skrócenie całościowego czasu cyklu produkcyjnego.

Szeroka gama modeli oraz duża elastyczność konfiguracji sprawiają, że roboty Kawasaki doskonale sprawdzają się w niewielkich przestrzeniach na halach produkcyjnych. Dodatkowo, dzięki intuicyjnemu sposobowi programowania, przeprogramowanie i zmiana wykonywanego przez nich zadania jest szybka i prosta.

SYSTEMY DO ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ Z PROCESÓW I PRODUKCJI

Firma ASTOR dostarcza rozwiązania informatyczne Wonderware, które pomagają producentom zwiększać przychody poprzez zwiększanie wydajności i jakości produktów oraz obniżać koszty stałe oraz zmienne, dzięki wykorzystaniu jednej platformy informatycznej - Platformy Systemowej Wonderware.

Integracja danych na poziomie platformy pozwala na ich łatwą wizualizację, analizę oraz finalną optymalizację przedsiębiorstwa w obszarze produkcji. Rozwiązania w obszarze systemów klasy MES / EMI (Manufacturing Execution Systems / Enterprise Manufacturing Intelligence) wypełniają z kolei lukę pomiędzy strategiami biznesowymi a działaniami operacyjnymi.

ASTOR Sp. z o.o.
www.astor.com.pl