Pomiary odległości, pozycjonowanie, antykolizja, kontrola jakościowa wymiarów i tolerancji - od nanometrów po kilometry

| Prezentacje firmowe Artykuły

Od zarania dziejów człowiek wykorzystując posiadane receptory określa odległość, sam będąc jednocześnie w ruchu. Wyznacza na bieżąco drogę do przebycia, określa położenie oraz gabaryty innych znajdujących się w jego otoczeniu obiektów i przeszkód - zarówno stałych, jak i ruchomych.

Pomiary odległości, pozycjonowanie, antykolizja, kontrola jakościowa wymiarów i tolerancji - od nanometrów po kilometry

Człowiek wykorzystując maszyny do poprawy komfortu życia, wyposaża je w różnego rodzaju czujniki odległości - oczy i uszy maszyn. Wychodząc naprzeciw stale rosnącym wymogom aplikacji w automatycznych procesach produkcji, magazynowania i transportu, koncern SICK od kilkudziesięciu lat dostarcza kompleksowe rozwiązania w tym zakresie.

W zależności od rodzaju ruchu (liniowy, nieliniowy, obrotowy) maszyny i jej mechanizmów oraz zasięgu jej działania, można podzielić ofertę na kilka grup. Do prostego określenia danej pozycji mechanizmu lub obiektu wykorzystuje się najczęściej czujniki dwustanowe optyczne, indukcyjne czy magnetyczne w bardzo szerokiej gamie wykonań.

Występują w najnowszych rodzinach produktów z tej grupy również serie z wyjściem analogowym prądowym czujników indukcyjnych IMA oraz magnetycznych to siłowników MPS. Jednak do określenia pozycji w sposób ciągły wymagane są już bardziej zawansowane technologicznie rozwiązania. Kontrola wymiarów czy pozycji z bardzo dużą precyzją metodą triangulacyjną to tzw. czujniki mikroodchyleń.

Najpopularniejsze serie pokazano w tabeli 1. Średni zakres pomiarowy do kilkudziesięciu metrów realizowany metodą ToF (Time of Flight) reprezentują najnowsze rodziny DT2, DT10, DT20, Dx30, Dx50. Oferta zawiera dalmierze zbliżeniowe DTxx działające bezpośrednio do detalu lub dalmierze DLxx refleksyjne (z lustrem/reflektorem) do trudnych warunków pracy czy większych zasięgów.

Wybrane wersje DS30 oraz DS40 to również odmiana dalmierzy, ale mających z reguły tylko dwa wyjścia cyfrowe (konfigurowalne progi zadziałania w zależności od odległości). Pomiary średnich odległości, poziomu zasypu, obecności obiektów w zadanym obszarze wspomagają również czujniki ultradźwiękowe z wyjściem analogowym 4‒20mA/0-10V.

Flagowe serie to UM18 oraz UM30 drugiej generacji z odmianami do większych ciśnień UP30. Czujniki ultradźwiękowe znakomicie sprawują się w środowiskach zapylonych, oparach, jak również świetnie widzą obiekty transparentne jak folie czy butelki.

W przypadku maszyn dużych jak układnice automatycznych magazynów, windy, suwnice, dźwigi, wozy portowe i koksownicze, rozsuwane dachy stadionów, klapy pieców w hutnictwie czy energetyce najczęściej stosuje się czujniki dalekiego zasięgu - nawet do 1,2km. Posiadają interfejsy komunikacyjne w standardach CANopen, Profibus, DeviceNet, SSI, Hyperface oraz najnowszymi Ethernet, EterCAT i inne.

Firma SICK ma wiele wersji specjalizowanych np. do pozycjonowania gorących slabów w piecach hutniczych czy układnic w chłodniach. Znakomicie sprawdzają się one w aplikacjach wewnętrznych, jak i z podgrzewaną soczewką czy dodatkowymi osłonami w aplikacjach zewnętrznych. Stabilnie pozycjonują w środowiskach zapylonych jak cementownie, przetwórstwo kamienia, wozy zasypowe, a nawet w kopalniach węgla kamiennego w środowiskach metanowych.

Najszerzej stosowane są serie DME4000/DME5000/DML40-2 refleksyjne z lustrem oraz rodzina DMT10-2 zbliżeniowa. Pracę dalmierzy w maszynach poruszających się po tak dużych torowiskach wspomagają często systemy optycznej transmisji danych ISD400, tak aby zredukować konieczność stosowania przewodów sygnałowych do komunikacji z lokalnym układem sterowania. Dalmierze znakomicie sprawują się też w pozycjonowaniu obiektów poruszających się w linii - np. szynowych jak układnice, suwnice, windy i podobnych.

A CO Z RUCHEM W WIELU KIERUNKACH, PO TORACH ZAMKNIĘTYCH I NIELINIOWYCH?

Firma SICK oferuje w takich przypadkach również najnowsze technologicznie rozwiązania dedykowane do obrotnic, jeżdżących po torach wielopoziomowych podwieszanych wózków do palet czy karoserii, kilku suwnic na jednym torowisku, itp. Jednym z rozwiązań są systemy OLM100 oraz OLM200 bazujące na odczycie kodu kreskowego na taśmie referencyjnej wzdłuż toru jazdy.

Zarówno czytnik jak i taśma zostały zaprojektowane do ciężkich warunków pracy (bardzo wysoka odporność mechaniczna i chemiczna), przy czym można zbudować trasy do 10km. Innym rozwiązaniem w przypadku antykolizji czy nawigacji, klasyfikacji obiektów, ochrony dużych maszyn poruszających się po dowolnych torach są skanery laserowe - np. seria LMS5xx oraz mniejsza LMS1xx oferujące pomiary gabarytów paczek, samochodów, pomiary 2D w dowolnej płaszczyźnie.

A CO Z RUCHEM OBROTOWYM?

Przewijanie materiałów (tekstylia, papier, folie, tworzywa, arkusze...), cięcie z bębna papieru/blachy na arkusze, pozycja stołów obrotowych czy maszyn karuzelowych znakomicie wypozycjonujemy z wykorzystaniem enkoderów inkrementalnych/ impulsowych serii DFS60 (jeżeli interesuje nas prędkość i kierunek obrotów), a bardzo dokładne używając enkoderów absolutnych (stoły dojazdowe i obrotowe, ramiona robotów) - np. AFS (SSI), A3M (Profibus).

W przypadku chęci zamiany ruchu liniowego na obrotowy i odwrotnie wykorzystujemy enkodery linkowe (wyposażone w mechanizm linkowy) lub magnetyczne liniowe (liniały).

Szukasz pewnego rozwiązania - czujniki, bezpieczeństwo maszyn, automatyczna identyfikacja - zadzwoń do specjalistów! Ponad 30 tys. produktów!

SICK Sp. z o.o.
www.sick.pl