Nowoczesne sygnalizatory świetlne, świetlno-dźwiękowe i dźwiękowe firmy Klaxon Signals

| Prezentacje firmowe Artykuły

Automatyzacja codziennego życia, oprócz niewątpliwych wygód, niesie ze sobą także niebezpieczeństwa. Zdalnie otwierana brama lub szlaban przy wjeździe na osiedle mogą stać się niebezpieczne, jeżeli w ich zasięgu znajdzie się człowiek. Podobne problemy występują w aplikacjach przemysłowych - uruchamianie taśmociągów, suwnic, wind towarowych, robotów lub zdalnych manipulatorów powinno być każdorazowo zapowiedziane, żeby osoby znajdujące się w strefach niebezpiecznych mogły uniknąć zagrożenia.

Nowoczesne sygnalizatory świetlne, świetlno-dźwiękowe i dźwiękowe firmy Klaxon Signals

Najprostszym i przy tym bardzo skutecznym sposobem powiadamiania o potencjalnym zagrożeniu jest zastosowanie sygnalizatorów optycznych oraz akustycznych, które za pomocą błysków, migania i odpowiednich sygnałów oraz komunikatów akustycznych informują osoby przebywające w pobliżu miejsc niebezpiecznych o zagrożeniu i konieczności zachowania wzmożonej ostrożności. Oferta renomowanej brytyjskiej firmy Klaxon Signals jest doskonale dopasowana do wymogów takich aplikacji.

SIŁA RÓŻNORODNOŚCI

Obecnie w sprzedaży znajdują się sygnalizatory z trzech rodzin produkowanych przez Klaxon Signals:

  • Sonos - sygnalizatory o niewielkich wymiarach, emitujące sygnały dźwiękowe o natężeniu do 102 dB (w odległości 1 m), produkowane w trzech wersjach: z sygnalizacją świetlną, dźwiękową (32-tonowe) i świetlno-dźwiękową (także 32-tonowe). Rodzaj emitowanego dźwięku użytkownik może wybrać za pomocą przełącznika DIP.

    Niektóre modele z tej serii wyposażono w regulację głośności, dostępne są także warianty spełniające wymagania normy EN54-3, dzięki czemu mogą być stosowane w profesjonalnych systemach sygnalizacji pożarowej. Sygnalizatory świetlne stosowane w urządzeniach Sonos mogą emitować błyski światła w kolorze czerwonym, bursztynowym, białym, zielonym lub niebieskim.
  • Nexus - sygnalizatory emitujące dźwięk o natężeniu do 120 dB (w odległości 1 m), umożliwiające użytkownikowi wybranie - za pomocą przełączników DIP - jednego z 64 predefiniowanych tonów. Dostępne są także warianty emitujące sygnały akustyczne o natężeniu 105 lub 110 dB, a także wyposażone w lampy błyskowe o energii błysku wynoszącej 5J lub LED-owe - przez to energooszczędne - źródła światła.

    Sygnalizatory akustyczne Nexus wyposażono w regulatory głośności, a niektóre modele spełniają wymogi normy EN54-3. W rodzinie Nexus są dostępne także modele sygnalizatorów o nazwie Voice Sounder, które umożliwiają użytkownikowi odtwarzanie komunikatów głosowych. Do pamięci sygnalizatorów zasilanych napięciem zmiennym można wgrać 4 komunikaty (1-minutowe, w formacie WAV), natomiast do pamięci modeli zasilanych napięciem stałym można wgrać do 7 takich komunikatów.

    Co interesujące, producent dostarcza wraz z sygnalizatorami Voice Sounder płytę CD z przygotowanymi gotowymi komunikatami głosowymi w języku angielskim, wśród których znajdują się m.in. ostrzeżenie o pożarze, uruchomieniu systemu gaśniczego, wkraczaniu w obszar pracy robota przemysłowego itp. Dostęp do pamięci i konfiguracji sygnalizatorów jest możliwy dzięki wbudowanemu w nie interfejsowi USB.
  • Flashguard - sygnalizatory o niewielkich wymiarach zewnętrznych, wyposażone w diody LED (o mocy do 3 W) lub palnik ksenonowy. W rodzinie sygnalizatorów wyposażonych w LED-y są dostępne wersje, w których można przełączać tryb pracy sygnalizatora optycznego pomiędzy świeceniem ciągłym i błyskaniem. Sygnalizatory świetlne stosowane w urządzeniach Flashguard mogą emitować błyski światła w kolorze czerwonym, bursztynowym, białym, zielonym lub niebieskim - w zależności od zastosowanego klosza.

WYGODA I ODPORNOŚĆ

Konstrukcja mechaniczna obudów sygnalizatorów produkowanych przez firmę Klaxon Signals została zoptymalizowana pod kątem maksymalnego uproszczenia ich instalacji. Zarówno sygnalizatory dźwiękowe, świetlne, jak i świetlno-dźwiękowe wyposażono w dwuczęściowe obudowy, których podstawa jest przystosowana do mocowania (przykręcania) na przykład do ściany, komina itp.

W tej części obudowy ulokowano zaciski śrubowe (terminal block) służące do podłączenia przewodów. Druga część obudowy w rodzinach Sonos i Flashguard jest montowana bez konieczności użycia narzędzi, przy czym: w obudowach Sonos zastosowano połączenia bagnetowe (tzw. twist and clicks), w rodzinie Flashguard dodatkowo zabezpieczenie przed otwarciem bez narzędzi (zabezpieczone przez zagłębioną zapadkę, którą przed otwarciem trzeba zwolnić np. za pomocą wkrętaka).

Montaż górnej części obudowy wymaga przykręcenia wkrętów typu ¼ obrotu. Producent zadbał o to, żeby obudowy urządzeń miały wysoki stopień ochrony (w większości przypadków mają stopień ochrony IP65, IP66 lub IP67), co umożliwia ich stosowanie w warunkach przemysłowych i na zewnątrz budynków. Konstrukcyjne dostosowanie sygnalizatorów do pracy w rzeczywistych warunkach przemysłowych podkreśla szeroki zakres dopuszczalnych temperatur pracy (-25...+70°C), dogodne zakresy napięć zasilających oraz dostępność urządzeń zasilanych napięciem stałym (w zależności od modelu od 9 do 60 VDC) lub zmiennym (110/230 VAC).

DO FABRYKI, DOMU I NA STATEK...

Szeroka gama dostępnych modeli i ich różnorodne konfiguracje, zgodność z międzynarodowymi standardami, przemyślana konstrukcja obudów oraz dobre parametry elektryczne i akustyczne sygnalizatorów produkowanych przez firmę Klaxon Signals powodują, że są one chętnie stosowane zarówno w prostych aplikacjach - jak na przykład sygnalizacja zamykania automatycznej bramy lub szlabanu, jak i w profesjonalnych systemach sygnalizacji przeciwpożarowej, zagrożeń chemicznych lub systemach sygnalizacji i zarządzania ruchem osób w strefach zagrożenia.

Duża elastyczność aplikacyjna sygnalizatorów prezentowanych w artykule jest poparta ich wysoką jakością i trwałością zastosowanych lamp i przetworników akustycznych, o czym świadczy m.in. duża liczba atestów, certyfikatów i partnerska współpraca producenta z rynkowymi liderami (m.in. firmą Siemens).

Na stronie internetowej producenta sygnalizatorów (www.klaxonsignals.com) są dostępne dokumentacje techniczne sygnalizatorów i sposobów ich łączenia i konfigurowania, dokumenty potwierdzające uzyskane certyfikaty, pliki audio w formacie MP3 do odtwarzania przez sygnalizatory głosowe, a także tabele zawierające charakterystyki tonów alarmowych.

Transfer Multisort Elektronik
www.tme.pl