Wszechstronnie utalentowane: Nowe kurtyny i bariery świetlne bezpieczeństwa

| Prezentacje firmowe

"Jeden typoszereg urządzeń do wszelkich możliwych zastosowań" - taka idea przyświecała inżynierom w Centrum Doskonałości AOPD Grupy Schmersal przy projektowaniu nowych kurtyn i barier bezpieczeństwa. Efektem prac są nowe, pracujące w CC4 urządzenia, które zostały zaprezentowane na targach SPS/IPC/DRIVES 2011 w Norymberdze.

Wszechstronnie utalentowane: Nowe kurtyny i bariery świetlne bezpieczeństwa

Typoszereg o oznaczeniu SLC/SLG 440 ma szereg funkcji, które w tradycyjnych rozwiązaniach są dostępne jedynie jako dodatkowe opcje lub wymagają zastosowania specjalnych wersji produktów. Do funkcji tych zaliczyć można m.in.: blanking stały, dynamiczny, blanking stały z możliwością zakłócenia promieni brzegowych oraz funkcja tzw. podwójnego resetu.

Doboru funkcji dokonuje się w przyjaznym dla użytkownika trybie ustawiania parametrów. W tym celu nie jest konieczne korzystanie z komputera. Użytkownik wybiera potrzebne mu funkcje za pomocą 7-segmentowego wyświetlacza i jednego przycisku. Po zakończeniu konfiguracja zostaje zachowana w pamięci kurtyny. Standardowe funkcje nowych urządzeń to kontrola styczników (EDM), reset automatyczny i ręczny oraz kodowanie promieni.

Z punktu widzenia producenta maszyn znacząco upraszcza to magazynowanie: niezależnie od wymagań aplikacji można użyć tego samego modelu kurtyny. Dzięki niewielkim wymiarom (profil 28×33 mm) nowe bariery i kurtyny sprawdzą się w zastosowaniach z ograniczoną przestrzenią. Zamknięty profil zapewnia wysoki stopień ochrony oraz dużą odporność na mechaniczne uszkodzenia.

Nowe kurtyny i bariery są dostarczane z zestawami montażowymi zawierającymi uchwyty umożliwiające wygodną regulację pozycjonowania nadajnika i odbiornika. Uchwyty te zapewniają jednocześnie wysoką stabilność i odporność na wibracje. Dzięki temu nowy typoszereg może znaleźć zastosowanie również w najbardziej wymagających aplikacjach, takich jak np. obróbka metalu.

Kolejną pomocną funkcję stanowi zintegrowany wskaźnik pozycjonowania, który udostępnia użytkownikowi informacje o prawidłowości wzajemnego ustawienia nadajnika i odbiornika. Pozwala to znacząco skrócić czas potrzebny do instalacji zabezpieczeń. Typoszereg SLC 440 jest dostępny w rozdzielczościach 14 i 30 mm, natomiast wysokość obszaru zabezpieczanego zawiera się w zakresie od 170 do 1770 mm.

Bariery SLG 440 występują z wysokością obszaru zabezpieczanego od 500 do 900 mm i zasięgiem do 12 m. Oba typoszeregi umożliwiają osiągnięcie poziomu zapewnienia bezpieczeństwa CC4/ PL e wg EN ISO 13849 oraz SIL 3 wg IEC 61508.

Schmersal-Polska
www.schmersal.pl

Zobacz również