TIA Portal V11 - zintegrowane środowisko projektowe

| Prezentacje firmowe Artykuły

Koncepcja Całkowicie Zintegrowanej Automatyki (Totally Integrated Automation, TIA) powstała w firmie Siemens w 1996 roku. Głównym jej założeniem było zapewnienie, aby urządzenia i systemy automatyki przemysłowej miały wspólny, jednolity system komunikacji. Rozwój tej koncepcji dotyczył nie tylko samych interfejsów komunikacyjnych, ale również diagnostyki systemu, obsługi operatorskiej i oprogramowania inżynierskiego.

TIA Portal V11 - zintegrowane środowisko projektowe

Rys. 1. Widok edytora HMI oraz PLC w TIA Portal

Oprogramowanie, za pomocą którego można było programować sterowniki Simatic S7, powstało w 1995 roku i z biegiem lat było unowocześniane. W zakresie narzędzi do obsługi paneli operatorskich w 2004 roku nastąpiła zmiana i powstało WinCC flexible, które również było dostosowywane do bieżących wymagań klientów.

W związku ze zwiększeniem mocy obliczeniowej komputerów osobistych oraz z wprowadzeniem przez firmę Microsoft nowych systemów operacyjnych wzrosły możliwości przy tworzeniu nowych narzędzi projektowych dla systemów automatyki przemysłowej. Odpowiedzią firmy Siemens na wzrost wymagań stawianych nowym systemom jest nowe środowisko projektowe TIA Portal.

Zostało ono utworzone przy użyciu najnowszych dostępnych narzędzi projektowych wspierających rozbudowane komunikacje, w tym protokoły internetowe. Pozwala ono również na wykorzystanie najnowszych 64-bitowych systemów operacyjnych firmy Microsoft.

Zintegrowane środowisko projektowe TIA Portal to przede wszystkim wygoda w projektowaniu aplikacji przemysłowych. Obecnie zawiera ono dwa narzędzia inżynierskie - Step7 Professional V11 (do programowania sterowników PLC) oraz WinCC V11 (do programowania systemów HMI/SCADA). Wkrótce dołączą do niego kolejne narzędzia - w pierwszej kolejności do projektowania systemów napędowych Sinamics.

Wszystko dostępne jest z poziomu jednego okna projektu, gdzie programista może wybierać edytory, które są mu potrzebne w danym momencie (patrz rys.1). Można korzystać z dodatkowego monitora podłączonego do komputera i na jednym monitorze tworzyć program dla sterowników, na drugim zaś dla paneli operatorskich. Można też podzielić ekran roboczy komputera na dwa obszary.

Rys. 2. Widok konfiguracji sieci Network View w TIA Portal

Dzięki temu można swobodnie przemieszczać zmienne między tymi edytorami. Podczas przemieszczania zmiennej automatycznie tworzone są połączenia komunikacyjne. Również w przypadku umieszczenia zmiennej na ekranie panelu powstaje pole input/output z automatycznie wypełnionymi danymi. Ciekawie rozwiązane zostało tworzenie i zarządzanie sieciami komunikacyjnymi.

Po wybraniu edytora Network View projektant może tworzyć wszystkie niezbędne połączenia komunikacyjne pomiędzy wybranymi urządzeniami poprzez przeciąganie linii łączącej dane urządzenia (patrz rys. 2). Tworzenie połączeń, gdzie we wcześniejszych narzędziach wymagana była deklaracja wielu parametrów, obecnie ogranicza się również do przeciągnięcia linii pomiędzy urządzeniami.

Tak realizowane są połączenia S7, ISO, FDL, HMI, TCP, UDP, e-mail czy PtP. Przy tworzeniu bardziej rozbudowanych struktur dla systemów obsługi operatorskiej typu klient-serwer tworzone są relacje pomiędzy tymi urządzeniami, wykonywane również w sposób graficzny. Niezwykle przyspiesza to pracę oraz eliminuje potencjalne możliwości powstania błędów w programie.

W dowolnym momencie można też w ramach konkretnej grupy produktowej wymienić typ urządzenia, na który aktualnie jest tworzony projekt (patrz rys. 3). Ma to znaczenie w przypadku, gdy podczas tworzenia projektu okazało się, że wymagany jest jednak sterownik o większej pamięci czy większej wydajności - np. w zakresie dostępnych jednoczesnych połączeń komunikacyjnych.

Dotyczy to również paneli operatorskich - w dowolnym momencie można dokonać wymiany typu panelu na inny bez konieczności kopiowania lub zmiany tworzonego projektu. W ramach oferty narzędzi projektowych HMI w TIA Portal dostępne jest następujące oprogramowanie: WinCC Comfort V11, WinCC Advanced V11 oraz WinCC Professional V11.

Rys.3. TIA Portal jedno środowisko do projektowania aplikacji w zakresie automatyki przemysłowej

Pierwsze narzędzie pozwala na projektowanie całej rodziny paneli obsługi operatorskiej opartych na systemie Windows CE. Drugie, oprócz obsługi projektów dla paneli, pozwala wykonywać proste wizualizacje procesu z wykorzystaniem komputerów PC. WinCC Professional V11 to pakiet SCADA pozwalający na tworzenie pełnych wizualizacji procesu oraz struktur klient-serwer, w tym również bazujących na technologii webowej.

Ważną cechą tego narzędzia jest fakt, że można je w dowolny sposób skalować. Przygotowany projekt SCADA może być szybko przetworzony, tak aby był wykorzystany na dowolnym panelu operatorskim. TIA Portal pozwala na kopiowanie pełnych ekranów obsługi operatorskiej, zmiennych oraz alarmów z poziomu stacji SCADA do stacji na panelu operatorskim.

Można przygotować również deklarację zmiennych w aplikacji Microsoft Excel i zaimportować ją do TIA Portal. Dostępna też jest funkcjonalność migracji projektu SCADA do panelu, przy czym podczas takiej migracji system informuje, jakie funkcje zaprojektowane w systemie SCADA będą niedostępne w przypadku panelu operatorskiego. W procesie migracji projektu projektant ma pełną kontrolę nad zakresem i funkcjonalnością aplikacji tworzonej dla panelu operatorskiego.

Poznaj TIA Portal

W celu zapoznania się z dostępną funkcjonalnością narzędzi inżynierskich w TIA Portal opracowana została dokumentacja Getting Started do TIA Portal i jest ona dostępna na stronie http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/54430386

Michał Bereza
Siemens

www.siemens.pl/simatic

Zobacz również