TIA Portal Openness - budowa generatorów programu

| Technika

TIA Portal Openness to narzędzie projektowe dla programistów IT. Zostało ono stworzone, aby można było opracowywać własne projekty w językach wysokiego poziomu MS Visual Studio, a następnie integrować te projekty z aplikacjami napisanymi w środowisku TIA Portal. Pozwala to na budowę generatorów programowych dla TIA Portal pod konkretne wymagania klienta. Efektem działania programu napisanego z wykorzystaniem TIA Portal Openness jest wygenerowanie gotowej aplikacji na panele operatorskie SIMATIC HMI oraz sterowniki PLC SIMATIC.

TIA Portal Openness - budowa generatorów programu

ZAUTOMATYZOWANIE PROCESU INŻYNIERYJNEGO

Rys. 1. Przegląd TIA Portal Openness API od Siemensa

Wykorzystanie TIA Portal Openness może być szczególnie interesujące dla producentów maszyn, gdyż pozwala na dokonanie zmian lub wstawienie opcji funkcjonalnej dla konkretnego projektu maszyny bez konieczności używania środowiska TIA Portal w celu modyfikacji programu. Dobrze napisana aplikacja przyspiesza proces tworzenia projektów dla maszyn i standaryzuje typy maszyn i dostępne dla nich opcje programowe.

Biorąc pod uwagę fakt, że w firmach zajmujących się produkcją maszyn pracuje zwykle wielu inżynierów uruchomieniowych, ten sposób zmiany konfiguracji maszyny powoduje, że jest on spójny dla całej grupy programistów. Łączenie aplikacji MS Visual Studio z platformą TIA Portal odbywa się za pośrednictwem bibliotek DLL, które udostępnia TIA Portal Openness. Biblioteki te oparte są na .NET Framework 4.0.

POSTĘPUJĄCA OTWARTOŚĆ

TIA Portal Openness dołączany jest do płyty instalacyjnej DVD Step 7 oraz WinCC, począwszy od wersji V13 SP1, aczkolwiek interfejs programistyczny API dostępny jest dla rodziny Simatic już od WinCC V7. x. W przypadku systemów SCADA interfejs API wprowadzony został pod nazwą Open Development Kit.

Dzięki jego otwartości i możliwości integracji z narzędziami IT klienci sięgali po niego bardzo często na przestrzeni ostatnich lat. WinCC flexible ma specjalny interfejs umożliwiający importowanie oraz eksportowanie plików XML. Step 7 w wersji V5. x oferuje użytkownikom interfejs poleceń. Jednak dopiero TIA Portal Openness, który umożliwia dostęp zarówno do Step 7, jak i WinCC zyskał popularność wśród szerokiego grona użytkowników.

JEDNA APLIKACJA - WIELE KORZYŚCI

Aby połączyć się zdalnie z TIA Portal, należy stworzyć oddzielną aplikację - np. w Visual Studio. Aplikacja ta będzie umożliwiała operatorowi wykonanie danego polecenia, takiego jak np. wyeksportowanie obrazów HMI lub kompilacja programu Step 7 z poziomu interfejsu aplikacji, bez konieczności otwierania TIA Portal.

Aby wykonać polecenie, aplikacja łączy się z projektem TIA Portal za pośrednictwem TIA Portal Openness. W ten sposób można wprowadzić modyfikacje nie tylko do bloków Step 7, ale i WinCC. Przyspiesza to wykonywanie aplikacji przy ustandaryzowanych projektach.

ELASTYCZNE ZASTOSOWANIE

Rys. 2. Zwiększona wydajność planowania - dzięki wykorzystaniu TIA Portal Openness

Jedna z prostszych not aplikacyjnych pozwala automatycznie importować oraz kompilować kod źródłowy SCL oraz STL bezpośrednio do projektu TIA Portal. Kod ten można stworzyć lub zmodyfikować za pomocą narzędzi zewnętrznych, a następnie wgrać go do dowolnego projektu. Inna aplikacja umożliwia eksportowanie danych w celach statystycznych lub w celu utworzenia kopii zapasowej.

Wyeksportowane w ten sposób dane można analizować za pomocą programów standardowych, programów sprawdzających zgodność z wytycznymi programowania, a także archiwizować je na serwerach firmowych. Można również stworzyć aplikację do porównywania utworzonych projektów z globalnymi bibliotekami, co pozwala osiągnąć maksymalną integralność wszystkich utworzonych projektów.

Jedną z bardziej skomplikowanych aplikacji jest automatyczne tworzenie wizualizacji w WinCC z wykorzystaniem wyeksportowanych struktur Step 7. Wymaga to biblioteki składającej się z modułów, do których przypisane są stacyjki HMI. Można nawet sięgnąć po narzędzia służące do łączenia wcześniej przygotowanych części projektu w kompletny projekt.

STANDARDY A INTEGRALNOŚĆ SYSTEMU

Zapotrzebowanie na generatory programu związane jest głównie z przemysłem samochodowym, gdzie dominują moduły ustandaryzowane. Wprawdzie stworzenie takiego narzędzia jest nieco bardziej pracochłonne niż konfigurowanie bezpośrednio w TIA Portal, za to przynosi korzyści w postaci automatyzacji procesu inżynieryjnego oraz redukcji prawdopodobieństwa popełnienia błędu. Wszystkie zmiany wprowadzane są w ramach istniejących standardów, co przekłada się na większą integralność całego systemu.

Główne zalety TIA Portal Openness:

  • Większa wydajność dzięki szybszej realizacji zadań
  • Precyzyjność dzięki automatyzacji podobnych procesów
  • Krótki czas serwisowania - tworzenie standardów programu
  • Konkurencyjność - dzięki precyzyjnemu wykorzystaniu dostępnych zasobów

PRZYJAZNE DLA UŻYTKOWNIKA

Jak już wspomniano, TIA Portal Openness wraz z bibliotekami DLL jest dołączony do Step 7 oraz WinCC. Dokładny opis interfejsu można znaleźć w ramach kontekstowej pomocy online. Dostępna jest również przykładowa aplikacja, która pozwala przetestować wszystkie funkcje, a jej kod źródłowy można wykorzystać jako podstawę do tworzenia niestandardowych aplikacji użytkownika.

WYELIMINOWANIE ZAGROŻEŃ

Rys. 3. Zintegrowane funkcje bezpieczeństwa: aplikacja zewnętrzna musi zostać zatwierdzona przez użytkownika, zanim połączy się z TIA Portal

Korzystanie z publicznych API zawsze wiąże się z dodatkowym ryzykiem. TIA Portal Openness minimalizuje to ryzyko, stosując trzy poziomy zabezpieczeń. Po pierwsze, interfejs nie instaluje się automatycznie - można go zainstalować po uprzednim zatwierdzeniu.

Po drugie, tylko autoryzowani użytkownicy, przypisani do oddzielnej grupy Windows, mają dostęp do bibliotek DLL. Po trzecie, aby nowa aplikacja mogła połączyć się z projektem, należy najpierw aktywować dostęp w specjalnym oknie. Dla własnych aplikacji można ustawić dostęp stały.

ATRAKCYJNY RÓWNIEŻ DLA PRODUCENTÓW NARZĘDZI INŻYNIERYJNYCH

TIA Portal Openness otwiera nowe możliwości przed producentami narzędzi inżynieryjnych. Teraz ich produkty mogą być o wiele łatwiej włączone do prac w ramach TIA Portal, co automatycznie przekłada się na ich konkurencyjność.

ŁATWIEJSZE PROJEKTOWANIE - WIĘKSZA INTEGRALNOŚĆ SYSTEMU

Istnieje wiele zastosowań dla TIA Portal Openness. Poprzez zautomatyzowanie często powtarzanych czynności można osiągnąć większą wydajność projektowania, przy jednoczesnym zwiększeniu integralności systemu.

Siemens AG
www.siemens.pl