Zasilacze bezprzerwowe DC UPS firmy Weidmüller

| Prezentacje firmowe Artykuły

Do 30 minut pracy buforowej przy pobieranym prądzie do 40 A - bezpieczne zasilanie urządzeń automatyki 24 V

Zasilacze bezprzerwowe DC UPS firmy Weidmüller

Fot. 1. Urządzenia DC UPS zapewniają bezprzerwowe zasilanie odbiorników 24 V przez czas do 30 minut przy prądzie do 40 A; Szczegół 1: Wskaźnik naładowania, statusu i wystąpienia błędu zapewniają możliwość szybkiego określenia ewentualnych nieprawidłowości; Szczegół 2: Różne tryby pracy zapewniają optymalne wykorzystanie energii akumulatora i elastyczność użycia

Zasilacze bezprzerwowe DC UPS firmy Weidmüller to wysokodostępne źródła zasilania 24 VDC przeznaczone do stosowania w systemach automatyki. Zapewniają one działanie funkcji bezpieczeństwa, sterowania i komunikacyjnych systemu, zapobiegając kosztownym zatrzymaniom maszyn i instalacji technologicznych.

Zasilacze są bezobsługowe i gwarantują ciągłość zasilania w przypadku chwilowych zaników napięcia o trwaniu rzędu setek milisekund. Cechują się one czasem pracy do 10 lat, zależnie od sposobu wykorzystania. Jednostka sterująca UPS wraz z modułem akumulatorowym oraz zasilaczem tworzą kompletny system zapewniający pewne zasilanie awaryjne urządzeń automatyki w przypadku przerw w dostawach energii.

System pozwala na utrzymanie odpowiedniego poziomu napięcia zasilania do 30 minut przy pobieranym prądzie 40 A lub, zależnie od potrzeb, do 30 godzin przy prądzie 1 A. Funkcja kompensacji temperaturowej podczas ładowania gwarantuje maksymalne wydłużenie czasu użytkowania akumulatorów.

Pięć dobrze dopasowanych modułów akumulatorowych o pojemnościach od 1,3 do 17 Ah pozwala na optymalne dopasowanie systemu do wymagań użytkownika. Moduły DC UPS firmy Weidmüller mogą być umieszczane obok siebie i cechują się szerokością wynoszącą jedynie 66 mm. Mają one certyfikację TÜV, do której niebawem dołączą międzynarodowe dopuszczenia cURus oraz cULus.

Weidmüller rozszerza ofertę bezprzerwowych zasilaczy o nowe wersje prądu stałego zapewniające napięcie 24 V o wysokiej dostępności. Ich wykorzystanie w automatyce zapobiega kosztownym zatrzymaniom maszyn i systemów, zapewniając działanie funkcji bezpieczeństwa, sterowania i komunikacyjnych.

W przypadku zaniku napięcia sieciowego, urządzenie DC UPS zapewnia pewne zasilanie przez określony czas, dzięki czemu maszyny i systemy mogą być przełączone w określony tryb lub nawet kontynuować pracę bez zmian. Omawiane zasilacze są bezobsługowe i gwarantują ciągłość zasilania w przypadku chwilowych zaników napięcia o trwaniu rzędu setek milisekund.

Fot. 2. Pakiety akumulatorowe bazują na bezobsługowych akumulatorach VRLA AGM; wyposażono je w zintegrowane czujniki temperatury gwarantujące poprawność procesu ładowania

Wykorzystując jednostkę sterującą UPS w połączeniu z modułem akumulatorowym, możliwe jest zapewnienie zasilania do 30 minut przy pobieranym prądzie do 40 A (lub do 30 godzin przy prądzie 1 A). Zasilacze cechują się, zależnie od sposobu ich wykorzystania, czasem pracy do 10 lat. Jednostka sterująca UPS wraz z modułem akumulatorowym oraz zasilaczem tworzą kompletny system DC UPS.

Zapewnia on zasilanie awaryjne urządzeń automatyki przez minuty lub godziny. Modułowy charakter systemu pozwala na podział obciążeń na zabezpieczone i niezabezpieczone, dzięki czemu wykorzystać można mniejsze jednostki UPS. Urządzenia oferowane przez firmę Weidmüller mają dobrze widoczne wskaźniki stanu oraz wiele trybów pracy, co pozwala optymalnie dostosować je do wymagań użytkownika.

Mają one również po trzy wyjścia przekaźnikowe oraz trzy wyjścia tranzystorowe pozwalające na łatwe połączenie z nadrzędną jednostką sterującą. Wykorzystując przełączniki DIP, możliwa jest inwersja sygnału na każdym z wyjść, tak aby dopasować go do wykorzystywanego w systemie standardu. Dodatkowo wejście sterujące informujące o podłączeniu akumulatora pozwala swobodnie zmieniać moduły UPS oraz akumulatory, gwarantując bezpieczeństwo pracy personelu serwisowego.

Moduły DC UPS mają szerokość jedynie 66 mm, co pozwala na ich umieszczanie obok siebie i oszczędność miejsca w szafie elektrycznej. Weidmüller oferuje pakiety akumulatorowe o pojemnościach od 1,3 do 17 Ah bazujące na wysokiej jakości bezobsługowych akumulatorach VRLA AGM (kwasowo-ołowiowe z zaworami oraz separatorami z maty szklanej).

Moduł DC UPS ma wejście "temp", do którego podłączyć można zintegrowane w akumulatorach czujniki temperatury. Zasilacz dokonuje pomiarów i automatycznie ładuje akumulatory z wykorzystaniem temperaturowej kompensacji napięcia ładowania, co zapewnia maksymalne wydłużenie czasu ich użytkowania. Wskaźniki naładowania i wystąpienia błędu zapewniają możliwość szybkiego określenia ewentualnych nieprawidłowości.

Fot. 3. Urządzenia są bezobsługowe i zapewniają zasilanie podczas zaników napięcia o trwaniu rzędu setek milisekund

Jednostka sterująca UPS wyposażona jest w innowacyjny system monitorowania ładowania i rozładowania, w tym mechanizmy zabezpieczające przed przeładowaniem, głębokim rozładowaniem, odwróconą polaryzacją oraz przeciążeniem. Obecnie dostępnych jest pięć wariantów urządzeń z akumulatorami 24 V o różnych pojemnościach: 1,3-3,4-7,2-12 oraz 17 Ah.

Jednostka sterująca UPS (w wersjach 20/10 A oraz 40 A) oraz moduł zasilający DC 24 V 20 A mogą pracować w szerokim zakresie temperatur od -25 do 70°C (w przypadku instalacji bez przerw między urządzeniami). Jednostki sterujące UPS mają w przypadku obydwu wymienionych warianów po cztery diody LED informujące o: poziomie naładowania akumulatora (dioda trzykolorowa: 100% = zielony, <85% = żółty, <40% = czerwony, <20% migający czerwony), pracy buforowej (dioda żółta), alarmie (czerwona) i wyłączeniu (żółta).

Jednocześnie trzy sygnały statusu (alarm, zasilanie buforowe oraz ładowanie) są transmitowane z wykorzystaniem beznapięciowych wyjść przekaźnikowych oraz dodatkowych wyjść tranzystorowych.

Produkty z rodziny ConnectPower DC-UPS mają certyfikaty TÜV, do których niebawem dołączą międzynarodowe dopuszczenia cURus oraz cULus.

Weidmüller Polska
www.weidmueller.com